LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie

Training: Rugzakjes in het jeugdwerk.

Hoe ga je in het jeugdwerk goed om met kinderen met autisme, ADHD of een andere beperking? Wat zijn do`s en don`ts wanneer je op je club te maken met kinderen die een rugzakje hebben?

Meer info...

Check-up CGK Delfzijl

Onze jeugdwerkadviseur Kasper van Helden gaat op bezoek om samen het jeugdwerk onder de loupe te nemen: hoe staat het ervoor, wat gaat goed, waar liggen nog kansen? Er worden zoveel mogelijk concrete aanbevelingen gedaan om het jeugdwerk te versterken.

Meer info...

Algemene Ledenvergadering CGJO

Jaarlijkse vergadering voor leden.

Meer info...

Map veilig jeugdwerk

Veilig jeugdwerk in je gemeente invoeren kan een klus zijn. Deze map wil je hierbij helpen en bevat achtergrondinfo, voorbeeldprotocollen en andere informatie om seksuele veiligheid bespreekbaar te maken in jouw gemeente.

Meer info...

Diacoon `Deel je leven`: hoe betrek je jongeren bij diaconaat?

Hoe betrek je jongeren bij diaconaat? Kan dat überhaupt? In deze speciale uitgave van `Diacoon` worden heel veel concrete tips en achtergronden gegeven hoe je met jongeren met diaconaat aan de slag kan. Als CGJO mochten we hieraan meeschrijven.

Meer info...

WEBCOMP online media