Skip to main content
Welke jeugdtrends

Wij willen dat jongeren Jezus leren kennen

De stichting CGJO ondersteunt de missie om in de christelijke gereformeerde kerken jeugdwerk uit te voeren waarmee jongeren dichter bij Jezus worden gebracht. Voor de uitvoering daarvan is in 2022 besloten dat jeugdwerkers die in dienst waren bij de vereniging CGJO zouden overgaan in dienst van Kerkpunt, zodat een grotere en krachtiger organisatie ontstaat voor dit werk. De stichting Christelijk Gereformeerd Jeugdwerk Ondersteuning bewaakt de specifieke belangen voor christelijke gereformeerde kerken. Dat gebeurt door het (door Kerkpunt laten) verzamelen van specifieke behoeften, door bij Kerkpunt projecten of ander werk te vragen die specifiek op CGK zijn gericht en door het compenseren van de voor CGK’s nadelige tariefverschillen die bij de overgang ontstonden.

Donaties en Giften

De financiën die daarvoor nodig zijn worden voor het overgrote deel beschikbaar gesteld door de CGK-deputaten kerkjeugd en onderwijs; daarnaast vragen we binnen de doelgroep om donaties en giften.

De compensatie van tariefverschillen wordt als regel gedaan door het verschil al af te trekken van de factuur die Kerkpunt zal versturen. Als dat (deels) achterwege bleef kan dit alsnog worden aangevraagd.

Formulieren

Dit alles is uitgewerkt in de statuten, het beleidsplan en het reglement van de stichting, die u hieronder kunt downloaden, net als de ANBI-verklaring over het voorgaande jaar. Ook treft u hier het formulier aan voor een losse aanvraag, mocht dat nodig zijn.