LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie

Startmap Face 2 Grace

Download hier de startmap Face 2 Grace en de losse bijlagen. Een complete map voor 2 diensten en verwerkingen voor thuis.

Lees meer...

Ondersteuning in de geloofsopvoeding

De CGJO werkt via Geloof in het Gezin samen met andere organisaties om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. Op deze pagina leest u alles over dit project en wat de CGJO voor u kan betekenen.

Lees meer...

Pinksteren in 3 symbolen

Met deze drie symbolen kun je aan kinderen en jongeren de betekenis van Pinksteren toen en nu uitleggen. Geschikt voor kindermoment en kindernevendienst, maar ook om je te tieners te delen bijvoorbeeld in de WhatsAppgroep.

Lees meer...

Onderzoek: tieners in de kerkdienst

Hoe kun je tieners op een goede manier bij de kerkdienst betrekken? Met deze vraag van de CGK Zutphen ging jeugdwerkadviseur Kasper van Helden aan de slag.

Lees meer...

Deel je leven!

Een interactieve avond voor diakenen en jeugdleiders. Samen Aan de slag met het verbinden van jeugd en diaconaat. Omdat we geloven dat diaconaat een van de sleutels is om jongeren het evangelie te laten zien en ervaren.

Lees meer...

Bidden met jongeren: hoe doe je dat?

Vijf tips om met en voor elkaar te bidden:

Lees meer...

Orde houden

Hoe fijn zou het zijn als iedereen op de club rekening houdt met elkaar en jouw gezag als jeugdleider erkend! Orde op de club is echter geen vanzelfsprekendheid, maar iets waar je elke keer weer in moet investeren.

Lees meer...

ALV 2018

14 juni 2018 is de ALV van de CGJO.

Lees meer...

WEBCOMP online media