LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie

‘Als ik bid zit daar geen muziekje onder in mijn hoofd hoor…’

Bidden kan op verschillende manieren. Een van die vormen is aanbidding, vaak in combinatie met muziek. Maar wat is dat precies? En wat kun je hier met jongeren mee? Jeugdwerkadviseur Jenne sprak daarover met aanbiddingsleider, songwriter en DJ Reyer.

Lees meer...

`Je bent zelf een deel van de verhoring van je gebed`

Een van de meest gestelde vragen door jongeren als het over gebed gaat is: heeft bidden zin? En waarom vinden we bidden soms zo lastig? Jeugdwerkadviseur Elise ging in gesprek met Ron van der Spoel over de kracht van ’het geheime wapen van een christen’.

Lees meer...

Op handen | Training voor cursusleiders

Je bent enthousiast over de cursus ‘Op handen’ en wilt graag de cursus bij jou in de gemeente aanbieden. Kom dan op 19 september naar de training voor cursusleiders om toegerust aan de slag te gaan.

Lees meer...

Binnenkort: Themamap jeugdzondag

Zoals elk jaar brengt ook dit jaar de CGJO ook een map uit voor de jeugdzondag, ook wel startzondag genoemd. Het thema van dit jaar is: Lekker belangrijk!

Lees meer...

Jongeren betrekken bij de kerk: Vijf tips voor kerkenraden

Hoe betrek je als kerkenraad de jeugd bij de kerk? In dit artikel vijf tips!

Lees meer...

Ik ben hier elke week om te voetballen...

“Ik ben hier elke week om te voetballen...” Missionair jongerenwerk kan op allerlei manieren. Jeugdwerkadviseur Elise ontdekte in gesprek met jongerenwerker Willem Klapwijk in Zwolle dat dit ook kan door te voetballen.

Lees meer...

Ondersteuning in de geloofsopvoeding

De CGJO werkt via Geloof in het Gezin samen met andere organisaties om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. Op deze pagina leest u alles over dit project en wat de CGJO voor u kan betekenen.

Lees meer...

Jaarverslag 2018

In 2018 is de CGJO 73 keer op pad geweest om kerken te ondersteunen bij het jeugdwerk. We waren 51 keer op pad voor een training, voerden zes check-up gesprekken en leidden drie begeleidingstrajecten.

Lees meer...