Diacoon `Deel je leven`: hoe betrek je jongeren bij diaconaat?

Hoe betrek je jongeren bij diaconaat? Kan dat überhaupt? In deze speciale uitgave van `Diacoon` worden heel veel concrete tips en achtergronden gegeven hoe je met jongeren met diaconaat aan de slag kan. Als CGJO mochten we hieraan meeschrijven.

Diaconaat is wezenlijk voor ons gemeente-zijn en daar hoort de jeugd ook volop bij. Maar hoe brengen we ‘jongeren’ en ‘diaconaat’ bij elkaar? Daarvoor is de werkgroep Deel je leven! in het leven geroepen. Hierin hebben de diaconale deputaatschappen en verschillende jeugdwerkorganisaties uit de drie kerkgenootschappen de krachten gebundeld.

Deel je leven!

In het project Deel je leven! werken we samen aan een sterkere verbinding tussen diaconaat en jongeren in de gemeente. Deze Diacoon is daarvan een eerste resultaat en is naast diakenen ook gericht op jeugdleiders. Want we geloven dat juist diaconaat een van de sleutels kan zijn om jongeren de essentie van het Evangelie te laten zien en ervaren. Als werkgroep willen we kerken handvatten bieden om jongeren daadwerkelijk te betrekken bij het diaconaat van de gemeente.

Op zaterdag 11 maart verscheen ‘Deel je leven!’, een magazine boordevol informatie en inspiratie voor jeugddiaconaat. ‘Deel je leven!’ is een speciale en gezamenlijke editie van Diacoon, een magazine van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Je kunt hem hier downloaden.

De werkgroep Deel je leven! bestaat uit Ingrid Dobbe (Deputaten diaconaat CGK), Jenne Minnema (CGJO, Christelijke Gereformeerde Jeugdwerkorganisatie), Anko Oussoren (Praktijkcentrum), Derk Jan Poel (Diaconaal Steunpunt GKv/NGK), Karen Scheele en Paul Smit (NGK Jeugdwerk). De werkgroep heeft daarnaast afstemming gezocht met het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk, CGK)