Jongeren bereiken in hun eigen netwerk: pastoraat anno nu

De tijd dat jongeren automatisch in de kerk te vinden zijn lijkt voorbij. Hoe bereiken we ze dan nog? Waar vinden we de jongeren van nu en hoe geven we vorm aan onze pastorale opdracht?

Onderwerpen die aan bod komen:
– Wie zijn de jongeren van nu?
– Manieren om jongeren pastoraal te bereiken anno nu
– Veel ruimte voor vragen en gesprek