Ondersteuning in de geloofsopvoeding

De CGJO werkt via Geloof in het Gezin samen met andere organisaties om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. Op deze pagina leest u alles over dit project en wat de CGJO voor u kan betekenen.

Toerusting en begeleiding
Voor kerken en ouders zijn wij vraagbaak, denktank en uitvoerder. De ene gemeente heeft behoefte aan tips voor materiaal voor een opvoedkring, een andere nodigt ons uit om mee te denken in het opzetten van opvoedingsondersteuning. Weer een ander nodigt ons uit om een thema-avond te verzorgen.
De CGJO heeft een breed aanbod aan toerusting rondom geloofsopvoeding. Hieronder een overzicht van wat al ontwikkeld is. Zit waar u naar op zoek bent er niet bij, neem dan gerust contact op en we kijken wat er in uw situatie mogelijk is.
Voor ouders:
Voor kerkenraden:
Voor ouders en kinderen samen:
Themazondag geloofsopvoeding
De CGJO heeft een themamap ontwikkeld waarmee kerken ouders kunnen ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.
Ophanden: cursus voor jonge ouders
Op handen is een cursus voor jonge ouders die kerken zelf kunnen organiseren. Door deze  cursus krijgen ouders toerusting en handvatten voor de (geloofs)opvoeding, ontdekken ze de waarde van gemeenschap en de betekenis van het verbond en ervaren ze inspiratie en steun van andere ouders.
Lezen over geloofsopvoeding
In december 2017 bracht de CGJO een thema nummer van de Outline over geloofsopvoeding uit.
Op www.geloofinhetgezin.nl zijn veel artikelen en blogs te vinden over christelijk opvoeden. De CGJO is samen met het LCJ verantwoordelijk voor het blijven vullen van dit opvoedplein.
U kunt Geloof in het Gezin ook volgen via Facebook.
Over Geloof in het Gezin
Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. Daarnaast hoopt men ook ouders uit andere kerken te kunnen inspireren en wordt er samengewerkt met allerlei christelijke organisaties.
In project werken vanuit de CGK de volgende partners samen: De CGJO, het LCJ, de Mannenbond CGK, CGK-vrouw, de TUA en Deputaten Kerkjeugd in onderwijs.