Outline 45 `Jongeren en diaconaat`

Hoe betrek je jongeren bij diaconaat? Wat is er wel en niet mogelijk? Zanger en muzikant Christian Verwoerd, ds Marten van Gurp, Willem-Jan van der Ven (World Servants) Ruben Vlot (IJM) Lude Rozema, Arjan Paas, en Rikko Voorberg geven hun visie en tips.

In dit nummer o.a.:

Interview Christian Verwoerd
Column Geloof in het Gezin
Doeners in de catechisatie
Willem Jan van der Ven over het mobiliseren van jongeren
Movie Monitor: ‘I am Jane Doe’
Interview Ruben Vlot (IJM)
Lude Rozema over een jongerenreis naar Kenia
To Read: Boekbespreking werkboek Micha Young
CGJO journaal
Arjan Paas: MAF piloot
Wat kan de CGJO voor jouw jeugdwerk betekenen?
Interview Rikko Voorberg
Diaconaal project ‘Deel je Leven’
Collumn ds Ton van der Wekken

Veel leesplezier!