Verschillende generaties in je jeugdwerk

Kinderen, pubers, (jong)volwassenen en ouderen: ze zitten allemaal in je gemeente. Hoe kun je deze verschillende leeftijdsgroepen samen laten optrekken? In deze training leer je hoe jou jeugdwerk hierin het voortouw kan nemen!

Enkele onderwerpen die aan de orde komen:

– intergeneratief jeugdwerk: waarom?
– kenmerken van der verschillende leeftijdsgroepen en hun geloofsbeleving
– praktische tips
– best practises

Dit is een interactieve training die we zo goed mogelijk aan laten sluiten bij jouw startsituatie en gemeente.

Meer info of deze training boeken? Mail naar jeugdbureau@cgjo.nl!