Werkbegeleiding

Als je als jeugdwerker voor een kerk aan de slag gaat is het eerste periode vaak heel intensief. Je bent de enige met deze rol in de gemeente. Je moet vaak zelf het wiel uitvinden en je plek verwerven. Enige begeleiding kan dan zeer gewenst zijn.

De CGJO biedt jeugdwerkers begeleiding aan speciaal voor de eerste periode. Het traject zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een aantal gesprekken afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt. Onderstaande thema’s zouden aan de orde kunnen komen.

  • De eerste indrukken en waar ga je voor.
  • Wat zijn jouw kwaliteiten en hoe zet je die het beste in?
  • Waar loop je tegen aan en hoe ga je hiermee om?
  • Wat belemmert je in het behalen van de doelen en hoe ga je hiermee om?
  • Hoe verhoudt je je tot predikant, kerkenraad en de jeugdleiders?
  • Geven en ontvangen van feedback.
  • Je eigen leervragen.
Interesse of wil je meer informatie: neem gerust contact op!