Artikel Outline Boekbesprekingen:

Er zijn talloze boeken te vinden die gaan over seksualiteit en het bespreekbaar maken van het thema seksualiteit met kinderen en jongeren. Hieronder geven wij een viertal boeken weer die elk hun eigen invalshoek hebben om het onderwerp seksualiteit

Er zijn talloze boeken te vinden die gaan over seksualiteit en het bespreekbaar maken van het thema seksualiteit met kinderen en jongeren. Hieronder geven wij een viertal boeken weer die elk hun eigen invalshoek hebben om het onderwerp seksualiteit te bespreken. Mogelijk kan dit je helpen om een geschikt boek te vinden die past bij de doelgroep en de onderwerpen waar jij mee te maken hebt en interesse in hebt.

Het boek Maak ze sterk van Wietske Noordzij en Erik Smit is een boek dat ingaat op meerdere gebieden die aan de orde komen in het leven van een kind. Het boek gaat niet alleen over seksualiteit, maar gaat onder andere over hoe je kinderen kunt leren om weerbaar te worden op het gebied van verschillende thema’s zoals; omgaan met emoties, pesten, omgaan met anderen en groepsvorming. Het boek belicht de onderwerpen vanuit de christelijke normen en waarden. In het boek staan geregeld herkenbare voorbeelden uit de praktijk en daarnaast worden de beschreven onderwerpen uit het hoofdstuk aan het eind overzichtelijk weergegeven in een tips rubriekje. Een mooi boek voor ouders met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Het boek Blozen mag van Sarina Brons gaat in op veel herkenbare vragen die ouders hebben rondom de seksuele opvoeding. Vanuit de vele praktische voorbeelden die in het boek beschreven staan, worden handreikingen voor ouders gegeven hoe je zelf over dit onderwerp met je kinderen in gesprek kunt gaan. Het boek is zo opgebouwd dat het stap voor stap de fasen van de seksuele ontwikkeling van kinderen doorloopt. Dit helpt je om als ouder goed aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van je kind. In het boek is er ook geregeld aandacht voor de Bijbelse achtergronden rondom seksualiteit. Een goed boek over alle aspecten die komen kijken bij het praten over seksualiteit voor ouders met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar.

In het boek Eros online van Wietske Noordzij en Erik Smit wordt op een pakkende wijze kort en bondig ingegaan op verschillende onderwerpen rondom seksualiteit op internet. Het boekje is geschikt voor ouders, maar daarnaast ook voor jeugdleiders en biedt handvatten om over het onderwerp seksualiteit en internet in gesprek te gaan met jongeren van 12-18 jaar. Bij dit boekje is ook een werkboek voor jongeren verschenen. Dit werkboek is vrij uitgebreid en daar zijn zeker meerdere avonden mee te vullen. Naar eigen inzicht zou je er ook een aantal onderwerpen uit kunnen gebruiken. Dit werkboek is vooral geschikt voor jongeren van 12-16 jaar.

Het boek In gesprek over seks van Arjet Borger laat jou als lezer nadenken hoe jij jouw visie op seksualiteit ter sprake brengt of wilt gaan brengen met kinderen en jongeren. Het boek is geschreven vanuit een christelijke context, maar maakt onderscheid tussen het gesprek over Gods bedoeling met seksualiteit en het gesprek over seksualiteit. Het boek biedt verschillende handvatten hoe je vanuit een openhouding in gesprek kunt gaan met jongeren over seksualiteit. Het boek wil jongeren zoveel mogelijk stimuleren om zelf gezonde keuzes te maken rondom seksualiteit. In het boek worden de verschillende leeftijdsfasen bij langsgegaan hoe je met je kind of jongere over seksualiteit in gesprek kunt gaan.