Bergrede memory

Een origineel spel om de Bergrede te bespreken met je jongeren!

Alle negen zaligsprekingen worden elk apart op een A4 twee keer uitgeprint: een keer met een hele simpele vertaling (BGT), en een keer in een hele oude vertaling (Statenvertaling 1637).

De A4tjes worden willekeurig door de ruimte opgehangen, waarna de tieners in groepjes vervolgens met elkaar moeten ontdekken welke verzen bij elkaar horen. Hiervoor krijgen ze per groep pen en papier mee, zodat ze kunnen opschrijven welke verzen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Hiervoor moeten wel alle zaligsprekingen van tevoren even genummerd worden. De oude vertaling met bijv. de nummers 1 t/m 9, en de nieuwe met A t/m I. Let er ook op dat je niet vergeet om van tevoren voor jezelf op te schrijven welke nummers en letters bij elkaar horen. Op het moment dat een groep denkt alle verzen op een goede manier aan elkaar gekoppeld te hebben, kunnen ze dit aan de spelleider laten zien en nemen ze (eventueel) hiervoor een prijs in ontvangst als ze dit als eerste, tweede of derde goed hebben.

Doel

Het doel van de bergredememory is dat de tieners leren dat de Bijbel vraagt dat we omdenken. We moeten leren de eeuwenoude waarheid van God te koppelen aan het moderne dagelijkse leven en dat samen met Hem ook in de praktijk te brengen. Let op dat het wel belangrijk is dat alle Bijbels even weggelegd worden zodat de tieners tijdens de memory niet kunnen spieken.

Aan de hand van het spel kan vervolgens uitleg gegeven worden over de zaligsprekingen, en hoe Gods koninkrijk daarbij vaak de omgekeerde wereld is in vergelijking met de onze. Volgens Jezus ben je namelijk zalig als je weet dat je God nodig hebt (arm van geest), als je verdriet hebt, of als je vervolgd wordt.

Vervolg

Een vervolgopdracht zou kunnen zijn dat tieners in groepjes bij elke zaligspreking mochten bekijken hoe dat praktisch wordt in je leven met God in het hier en nu. Dat zou je kunnen doen, maar heeft wel wat uitleg of praktische voorbeelden nodig. Vervolging kan bijvoorbeeld praktisch worden als je gepest wordt voor je geloof, maar hoe verdriet praktisch wordt of het hongeren en dorsten naar gerechtigheid is een wat moeilijkere koppeling.

Tags: Club, clubmateriaal, bergrede, spel, tieners