Dabar – kerk en recreatiewerk

Kerk en recreatiewerk. Op een ontspannen manier van betekenis zijn voor campinggasten. Je geloof verdiepen in de vakantie.

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo’n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings.

Recreatiewerk is vormend voor jongeren: ze leren niet alleen activiteiten te organiseren,maar ook samen te werken in een team. Daarnaast kunnen ze hun geloof verdiepen.

Meer info op www.dabarwerk.nl