De binnenste schil van de ui

Sela is al twaalf jaar een begrip bij veel Nederlandse kerken en christenen als het om muziek gaat. Onze eigen Kasper praat met Adrian Roest en Tobias Plansoen die we vooral kennen als toetsenist en gitarist van de band.

In het gesprek passeren jongeren, geloof, de kerk en natuurlijk christelijke muziek de revue, wat niet geheel verrassend de passie is van de beide mannen.

Jongeren

Voor Kasper één vraag stellen kan, is Adrian hem voor: “Ik vind een jongerenorganisatie zoals jullie en Sela, een bijzondere combinatie. Op onze concerten is de groep twaalf- tot twintigjarigen het minst vertegenwoordigd.” Toch zijn er genoeg jongeren in de kerken die bekend zijn met de liederen voor de kerk van nu van Sela. Juist deze muziek wordt vaak gezongen en gespeeld in diensten. Met hun muziek richt Sela zich op de volle breedte van de kerk, niet speciaal op jongeren. Misschien is het daarom dat niet alle jongeren veel met de band hebben. Andersom hebben Tobias en Adrian wel veel op met jonge mensen. In de kerk zouden volwassenen veel kunnen leren van kinderen. Tobias: “Het je geliefd weten bijvoorbeeld. Hoe jonger je bent, hoe gemakkelijker dat vaak is. Een kind durft zó de trap af te springen omdat het er op vertrouwd dat je het opvangt. Het eerste doel is om kinderen en jongeren dicht bij het woord te brengen. Het gaat er niet om dat jonge mensen mooi gaan vinden wat ik mooi vind, het gaat om God.”

Adrian: “Je zou van de volwassenen verwachten dat ze zich dienend op kunnen stellen. Waar kinderen en jongeren zich nu vaak schikken naar de oude taal in de muziek, zouden we dat best om kunnen draaien. Dus in plaats van een aparte jeugddienst te organiseren zouden we als kerken eens in de maand best een speciale dienst ter verdieping voor ouderen kunnen houden.” Ondanks dat er hartelijk gelachen wordt om deze opmerking, is de boodschap duidelijk. Adrian: “Waarom zijn zij (de jongeren en kinderen) niet ons uitgangspunt? Zij hebben het nodig om opgevoed te worden in wie God is en hoe je leeft met God.”

Verbinden

Sela wil graag de boodschap van de bijbel dichtbij mensen brengen. De missie van de band is om mensen met God en met elkaar te verbinden. Nieuwe liederen zijn daar voor belangrijk. Adrian: “Mensen moeten hun geloof uit kunnen zingen, er woorden aan kunnen geven die aansluiten bij hun taal en beleving. Daarom maken we ook Nederlandstalige muziek. We blijven dicht bij de bijbel in een nieuwe muzikale taal. Die muzikale taal moet passen bij de boodschap die we over willen brengen.”

Tobias: “Muziek is voor mij een middel om me op God te richten en mijn hart te openen; om in aanwezigheid van God te komen. Zingen is daarom belangrijk in de kerk. Je kunt dicht bij God komen door te zingen, maar ook dichter bij elkaar. Buiten de kerk, bijvoorbeeld bij de concerten verbindt muziek zelfs over kerkmuren heen. Muziek brengt een heel stuk eenheid omdat je het samen doet. Het is een deel van je geloof, van je beleving. Wat je zingt is waar je aan vast houdt.”

Inhoud

Muziek is samenbindend, maar toch kan het onderwerp in de kerk ook leiden tot discussies over wat wel en niet gezongen en gespeeld moet worden tijdens een dienst.

Adrian: “Zorg eerst dat je elkaar ontmoet op de binnenste schil van de ui. Dat is dat je weet: waarom zijn we eigenlijk bij elkaar? en pas als je verbonden bent met elkaar en elkaar gevonden hebt in Jezus, in wie God is, ga dan daarna praten over muziek.”

Het moet dus vooral over inhoud gaan. Dat lijkt een terugkerend thema bij Sela. Inhoud in de liederen, inhoud in de beleving en inhoud bij de mensen.

Adrian: “Als je op de inhoud eenheid vindt, kan er op de vorm veel meer.”

Tobias:  “En dat moet beginnen bij de leiding van de kerk, het zou mooi zijn als je als team achter die leiding kunt gaan staan.”

Droom

Adrian: “Mijn verlangen is een kerkgemeenschap waar heel veel verschillende liederen langs komen. Dus voluit gepassioneerd over Jezus, diep donker in mijn lijden en zoeken, dankbaar Taizé, dan weer enthousiasme en dan weer wat klassiek.”

Tobias: “Dat je wat meer over de kerkmuren heen kijkt. Dat er meer eenheid komt in plaats van alle verschillen. En ook een kerk die wat minder kerk is op zondag maar meer kerk is op maandag. Een kleine kring is een ideale plek om open en gastvrij te zijn naar andere mensen. Door de eenheid van de gelovigen wil God zichtbaar worden. Jezus bidt dat ook vlak voordat hij gevangen genomen wordt.”

 

Liefde en onvoorwaardelijkheid

Over een lied wat Tobias en Adrian zelf voor een kind zouden zingen of spelen zijn ze het eens: niet een lied wat ze zelf mooi vinden, maar een lied dat het kind uitkiest. Als het kind geen muziek zou kennen om uit te kiezen zou Adrian ‘Wat een grote liefde’ (zie kader) laten horen. “Als die kids maar ontdekken: er is een God, de schepper van hemel en aarde die groter is dan alles en ik ben geborgen in Hem en hij heeft mij gered. Volgens mij kun je daar mee sterven. Als tweede keus zou ik voor ‘Hemelse gave’ gaan, maar daarvoor moeten ze bij Tobias zijn” zegt Adrian lachend. “Die enthousiaste Folk-dingen zijn op de piano lastig te spelen.”

Als uitsmijter de vraag wat onze muzikanten alle jeugdwerkers zouden willen meegeven.

Tobias: “Jeugd is de kerk van nu. Je hebt een kans om een kind te vertellen dat het geliefd is door God. Ze mogen zijn wie ze zijn. Dat eerst. Hoe diep het evangelie is en hoe het allemaal in elkaar steekt, dat komt daarna.”

Adrian vult aan: “Ja, er is ontzettend veel behoefte aan liefde en onvoorwaardelijkheid. Bij tieners zeker, die zoeken naar ‘wie ben ik nu eigenlijk’. Durf het ook niet altijd te weten.”

Tobias: “Dan kun je gewoon zeggen: ‘Ik weet het ook niet.’ En ook voorleven! Kinderen kijken naar wie je bent, hoe je doet. Wees het evangelie!”

Wat een grote liefde

 

Vader, dank U voor uw trouw;

U die eeuwig van mij houdt.

In uw liefde, aanwezigheid,

ligt mijn zekerheid.

Jezus, als ik U maar ken,

weet dat ik vergeven ben.

Die de dood overwonnen heeft;

mijn Verlosser leeft!

Wat een grote liefde.

U verwondert mij,

die mijn leven in handen heeft,

mij een hoopvolle toekomst geeft;

o Heer, mijn God!

Waar uw Geest woont, ben ik vrij.

Blaas uw adem diep in mij.

Wek nieuw leven, geef nieuwe kracht;

Heer, vervul mijn hart.

Heel mijn hart zegt: U bent goed

om de werken die U doet.

Maar het beste, dat is veel meer;

dat bent U, o Heer!

tekst: Hans Maat muziek: Tobias Plansoen, Adrian Roest © 2016 Stichting Sela Music