De Nieuwe Psalmberijming

Zijn de psalmen nog wel van deze tijd? Natuurlijk: de inhoud ervan is tijdloos! Is de manier waarop de psalmen verwoord zijn nog van deze tijd?

Neem een passage als: ‘’t Hijgend hert der jacht ontkomen / schreeuwt niet sterker naar ’t genot.’ (Psalm 42, berijming 1773) Of: ‘Heft hier voor God uw lofzang aan: / Gebenedijd zijn grote naam.’ (Psalm 100, berijming 1967)
Prachtige woorden, diepe betekenis. Maar wie gebruikt er nog dit soort naamvallen: der jacht ontkomen? Wie neemt er spontaan een woord als ‘gebenedijd’ in de mond?
Het is in feite ouderwetse taal, die onbegrijpelijk kan zijn – zeker voor jongeren.

Met het oog hierop is in 2014 De Nieuwe Psalmberijming (DNP) van start gegaan. Uitgangspunt vormen de melodieën die al generaties lang in onze kerken in gebruik zijn. Daarbij worden nieuwe teksten geschreven, die rechtdoen aan het karakter van de psalmen én die eigentijds zijn.
De meeste dichters die aan DNP meewerken zijn theoloog of neerlandicus. Een meeleesgroep voorziet iedere conceptberijming van feedback. De kwaliteit is van belang!
Is een berijming afgerond, dan verschijnt deze op de website van DNP. De teller staat inmiddels boven de 100. DNP voorziet duidelijk in een behoefte: wekelijks worden de berijmingen al in tientallen gemeente gezongen.
Ook is er een DNP-band, die de psalmen op een moderne manier uitvoert, maar met behoud van de oorspronkelijke melodie.

Behoefte aan een berijming die aansluit bij de traditie én die fris genoeg is om ook jongeren aan te spreken? Kijk verder op www.denieuwepsalmberijming.nl!

Arie Maasland (neerlandicus en hbo-theoloog) is als dichter betrokken bij DNP. Dit naast zijn werkzaamheden als evangelist voor ICF Apeldoorn, een zendingsgemeente binnen de CGK.