Denk alvast na over het vriendje dat blijft slapen

Als kerk kun je ook een rol spelen in geloofsopvoeding. In de CGK Hoogeveen worden al jarenlang de zogenaamde GIO (geloven in opvoeden) avonden georganiseerd.

Jeugdwerkadviseur Jenne Minnema sprak met Margriet Haar en Bram Halmingh, beide betrokken bij deze avonden.

Waarom is de CGK Hoogeveen met de GIO avonden gestart?

Bram: “Er was behoefte aan het delen van kennis en vragen rondom opvoeden. In het begin is er een complete leerlijn ontwikkeld met onderwerpen passend bij kinderen in de leeftijd van nul tot 18 jaar en kwamen in een cyclus van vier jaar voorbij. Afgezien van de laatste fase (12 t/m 18 jaar), zaten de ouders iedere keer vier jaar in een fase.

Op dit moment komen de onderwerpen minder cyclisch aan bod. In plaats van vier ouderparen die ieder een avond voorbereiden, is er nu voor gekozen om (waar mogelijk) per seizoen twee keer een externe spreker te laten komen om over een (geloofs) opvoedingonderwerp te spreken. Op een volgende bijeenkomst wordt dit verder uitgediept.”

Wat vind je fijn aan de GIO avonden?
Margriet:  “Toen we ons vierde kindje kregen wilden we ons weer eens bewust worden waarom we ook dit kindje wilden laten dopen. Om te voorkomen dat het zo’n standaard procedure wordt: kindje wordt geboren, geboortekaartjes versturen en een paar weken later laten dopen; want zo deden we dat met de andere drie ook. Het heerlijke van de GIO-avonden vind ik nu het stukje herkenning. Je komt er achter, dat je niet alleen tegen bepaalde dingen aanloopt, maar dat er ook in andere gezinnen bepaalde problemen spelen. Zoals bijvoorbeeld: mijn peuter wil niet eten (heel praktisch), mijn puber wil niet meer mee naar de kerk (geloof) etc. Ik heb ondervonden, dat je kunt leren van de ervaringen van andere ouders met bijvoorbeeld oudere kinderen. Ik herinner mij een stel dat zei: “denk nu alvast na over het vriendje dat blijft slapen; laat je niet overrompelen als het zover is

Als je alle ouders in Nederland in één keer zou kunnen bereiken, welk onderwerp zou je dan bespreken en waarom?

Margriet: “Ik denk de opmerking die onze laatste spreekster maakte: vergeet niet dat je kinderen altijd naar jou kijken, dat jij hun grote voorbeeld bent, in alles. Dus hoe gedraag je je in het verkeer met de kids op de achterbank en wat zeg je tegen je partner over die vervelende broeder uit de gemeente…”

Wat voor advies zou je willen geven aan kerken die dit onderwerp ook zouden willen gaan oppakken?

Bram: “Begin ermee. Het brengt ouders samen rondom het Woord van de Here en merk dat gedeelde smart vaak halve smart is. Theorie en praktijk: leven en leren, ze worden op deze manier ontzettend mooi gecombineerd.”

Margriet:  “We zijn zo druk. Maar waar kan ik in een christelijke omgeving met andere ouders over mijn kinderen praten? Begin gewoon en zoek een weg die past bij jullie gemeente. Je kunt ook met een klein groepje een ontzettende gezegende avond ervaren!”

Op de website van de CGK Hoogeveen wordt uitgebreid uitgelegd hoe dit project vorm krijgt: https://www. cgkhoogeveen.nl/jeugd/scharnierenmissie