Doeners in de catechisatie

Doeners en catechisatie. Het lijkt bijna tegenstrijdig.

Bij catechisatie gaat het vaak om de leer. De stof is vaak gericht op kennis en inzicht. Voor doeners niet echt aansprekend.

Werkvormen kunnen hierin helpen, maar vaak blijft de focus op kennis liggen. Zou je het ook anders kunnen doen? Leren van de doeners en het doen centraal zetten?

Als het gaat om ‘leren geloven’ is daar wel alle ruimte voor. Je kan praten wat je wilt over naastenliefde en diaconaat, je leert vooral wat het is door het te doen. Om te leren geloven is het nodig om dat geloof in de praktijk te brengen.

Het is voor mij een kwestie van uitproberen. Met een catechisatiegroep hebben we met behulp van stichting Present een hulpactie gedaan. Het mooie daarvan is dat je iets kan doen wat aansluit bij de jongeren zelf. Willen ze klussen en verven of liever een sociale activiteit doen, dan wordt daar een hulpvraag bij gezocht. De jongeren zelf worden betrokken bij het project, waardoor het iets van henzelf wordt.

Met andere catechisatiegroepen hebben we voor Sinterklaas gespeeld. Zoals Sinterklaas mensen hielp die tekort hadden, zo brachten de catechisanten als verrassing een kleinigheidje bij dorpsgenoten die wat liefdevolle aandacht konden gebruiken. Het is mooi om te zien hoe jongeren zelf oog hebben en oog krijgen voor hun naaste door iets voor ze te doen. Het geeft plezier en vreugde aan de ander en aan de jongere zelf.

Het is nog een beetje uitproberen. Volgens mij valt er nog veel meer te leren van de doeners.