#Durf te…

Nieuwe leervorm uit de CGK Zwolle waarin ze jongeren een plek bieden op basis van interesse en waar ze hun talent kunnen ontwikkelen. Om die vervolgens in de praktijk kunnen brengen.

Uitgangspunt voor het jeugdwerk van de CGK Zwolle is Jesaja 44, waar God zegt dat Hij jongeren wil zegenen. Het gevolg van die zegen is dat ze ‘zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water’ (Jesaja 44:4) en ze zichtbaar hun geloof zullen gaan uiten (vs 5).

Met #Durfte bieden we jongeren een plek aan waar ze op basis van interesse hun talent kunnen ontwikkelen en vervolgens in de praktijk kunnen brengen.
In iedere #Durfte training is een vorm van studie/kennisverbreding opgenomen, gebaseerd op de Bijbel en bij voorkeur gerelateerd aan de gekozen training.
Voor alle groepen geldt dat er steeds gezocht wordt naar mogelijkheden, podia, activiteiten die uitdagend zijn en aansluiten bij de gekozen #Durfte-groep, e.e.a. op basis van beschikbaarheid en/of ideeën die vanuit de groep zelf naar voren komen.

Meer info is te vinden op www.durfte.nl