Feest in de kerk is heilig – Exodus in films

‘Feest in de kerk’ en een film? Deze keer komen er twee ‘Mozes’ films aan bod. Want de Israëlieten beleefden een heilige nacht toen ze voor de eerste keer Pesach vierden. Het was feest, omdat ze aan de vooravond van hun bevrijding uit Egypte stonden.

The Prince of Egypt (1998)
In deze tekenfilm is te zien hoe een aantal Israëlieten met een tak een rode veeg op de houten balken boven en naast te deuren aanbrengen. Er hangt een behoorlijke spanning, want farao had in de vorige scène gedreigd dat hij het werk van zijn vader zou afmaken. God heeft een heel ander plan. Als Hij het bloed aan de deurposten zal zien, zal Hij voorbijgaan en de eerstgeborene niet doden.

Bespreek eens met elkaar:

Hoe zit dat nu? Aan de ene kant worden eerstgeboren kinderen de adem ontnomen, maar aan de andere kant bevrijdt God Zijn eigen volk. Er vloeit letterlijk en figuurlijk bloed van onschuldige kinderen en dieren. Hoe leg je dat uit aan je tieners? Denk ook aan de nieuwe betekenis die Jezus eraan geeft.

Exodus: Gods and Kings (2014)
De schaduw van de tiende plaag komt over Egypte, wanneer de Hebreeën de lammeren hebben geslacht. Met een razernij gaan de Egyptenaren later de Israëlieten achterna in een drooggelegde Rode Zee. Hoewel Mozes vlak voor de definitieve bevrijding oog in oog komt met farao, heeft de heilige en enige God de strijd al gewonnen: de paarden en wagens gaan ten onder in de tsunami. Het doet me denken aan Openbaringen 20 waarin Satan nog één keer probeert om Jezus’ discipelen de vernietigende slag toe te brengen met een enorm leger, maar dan is het geen water, maar vuur van God dat het leger verteert.

Onze feesten van bevrijding in de kerk zijn heilig, omdat God die ons bevrijdt van de duivel zonde en dood, een heilige God is die het onrecht niet kan zien. Dat is reden voor feest in een gevallen wereld. Een wereld die wij hoop en uitzicht kunnen geven met het Evangelie van Jezus Christus. De kerk mag met haar feesten over Zijn redding naar buiten gaan, de ‘woestijn’ in. The Prince of Egypt eindigt daar ook met Mozes en in zijn handen het Woord van God op twee stenen tafelen, terwijl hij uitkijkt over het volk dat een land van melk en honing beloofd is.

Bespreek eens met elkaar:
Hoe kunnen jullie als jeugdleiders ouders meehelpen de feesten in de kerk ook gedenkwaardig te maken voor tieners en jongvolwassenen? Hoe ervaren zij de Christelijke feesten van bevrijding als Goede Vrijdag en Pasen? Laten ze hun eigen beleving met elkaar delen.

The Prince of Egypt (1998) Brenda Chapman, Simon Wells en Steve Hickner – 9
Exodus: Gods and Kings (2014) Ridley Scott – 7,5