“Genade was er al toen jij gemaakt werd!”

In september 2018 komen een prentenboek én een gezinsdagboek uit over de rode draad van Gods liefde in de Bijbel. Een gesprek met een van de auteurs Ingrid Plantinga.

Het prentenboek dat jullie hebben geschreven heet ‘De rode draad van Gods liefde’. Wat maakt dit prentenboek uniek?

“De boodschap van de bijbel wordt weergegeven in een doorgaande lijn en het gaat een laagje dieper dan alleen losse verhalen. Ook zijn de illustraties vernieuwend. Ze zijn niet bedoeld als leuk plaatje ter afleiding, maar ze brengen de boodschap over. De boodschap van de bijbel wordt op zo’n manier verteld dat het je verrast. De verhalen zijn anders verwoord dan zoals je het altijd gehoord hebt.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

“De schepping vond ik heel verassend verbeeld. Wij wilden laten zien dat je in de schepping Gods liefde ziet. God die zegt: Ik heb zoveel liefde die Ik wil geven aan de wereld. De illustrator heeft dit verbeeld als een golf van rode tekeningen, de kleur die symbool staat voor de liefde. Gods liefde komt tot leven.”

Hoe leg je ‘De rode draad van Gods liefde’ uit aan kinderen?

“Liefde is heel concreet en dat hebben we visueel willen maken in het kleurgebruik van het boek. De kleurstelling is zwart-wit en de enige contrastkleur rood. Je kunt het heel simpel uitleggen: God heeft jou lief en Hij wil dat jij zijn liefde doorgeeft aan anderen.” Kinderen en volwassenen weten heel goed dat ze falen in het liefhebben van elkaar en van God. Door al het zwarte heen zie je dat Gods liefde blijft bestaan door het gebruik van de kleur rood.

Welke lessen heb jij geleerd bij het schrijven van het prentenboek?

“Als mensen zijn we soms zo geneigd om het geloof groot en ingewikkeld te maken. We kunnen zoveel dingen noemen die je als gelovige allemaal zou moeten. Toen ik met dit prentenboek bezig was besefte ik dat dit is waar het om draait: God en elkaar liefhebben! Ik heb steeds weer kunnen zien dat de liefde van God blijft bestaan en dat ontroert me.”

Wat zou je aan ouders willen meegeven die het boek met hun kinderen gaan lezen?

“Blijf herhalen en lezen zodat je kind het belangrijkste uit het boek mag gaan onthouden: er is een God die mij met liefde heeft gemaakt en ernaar verlangt dat ik Hem liefheb en Zijn liefde doorgeef.”

… Woorden als zonde, genade, schepping, verzoening en opstanding staan er niet in…

Het boek heeft wel wat ander taalgebruik viel me op.

“Het is meer het ontbreken van bepaalde geijkte woorden wat het boek anders maakt. Woorden als zonde, genade, schepping, verzoening en opstanding staan er niet in, maar toch wordt hetzelfde verhaal verteld. Alleen dan met woorden die voor kinderen te begrijpen zijn en ook voor volwassenen die niet met dit taalgebruik zijn opgevoed. Trouwens: ook voor volwassenen die wel met het christelijk geloof zijn opgevoed blijkt het verfrissend te zijn om dit boek te lezen.”

Naast dit prentenboek hebben jullie ook een gezinsdagboek geschreven met de titel ‘De rode draad door de christelijke feesten’. Wat maakt dit dagboek anders dan de dagboeken die er al zijn?

“Wat het allereerst anders maakt is dat het een gezinsdagboek is dat je met je hele gezin kunt lezen, het is geen kinderdagboekje waar jij als ouder een beetje bij meehelpt, of een volwassen dagboek waar de kinderen niets van snappen. Wat het ook anders maakt is dat de grote lijnen van de Bijbel uitgelegd worden waardoor het duidelijk wordt hoe de Bijbel als boek in elkaar zit.”

Hoe hebben jullie dat in het dagboek verwerkt?

“Het dagboek bestaat uit verschillende delen. Elk deel is een voorbereiding op een christelijk feest. Zo is er een deel over Advent en Kerst. Dit deel bestaat uit vier weken van de Adventsperiode, de week van Kerst en een week na Kerst. Zo vier je met elkaar Advent en Kerst, maar ga je ook daarna door om de boodschap en betekenis van het kerstfeest als gezin te verwerken en beleven. Op deze wijze is dat ook gedaan met de andere delen: de lijdenstijd, Pasen en Hemelvaart en Pinksteren. Het is geen dagboek voor het hele jaar, maar het bestaat uit drie delen waarin de christelijke feesten worden uitgewerkt. Jezus staat centraal. In het deel van Pasen komt genade heel sterk naar voren. Wat ik belangrijk vind is dat je niet blijft steken bij ‘wat fijn dat God van ons houdt en onze zonden vergeeft’, maar dat je een stapje dieper gaat en vraagt ‘hoe wil God dat wij leven’? Dat is voor kinderen heel concreet te maken.

Hoe zou jij het begrip genade aan een kind uitleggen?

“Als onverdiende liefde. Ik denk dat je daarmee ook zegt dat genade er niet pas is als je wat fout hebt gedaan, maar genade was er al toen jij gemaakt werd. Vanaf jouw allereerste begin ben jij uit liefde gemaakt, liefde die zo groot is dat jij dit nooit had kunnen verdienen. En het stopt niet bij genade, Gods liefde moet doorgaan de wereld in!”

Welke tips zou jij ouders geven als ze met hun kind uit de Bijbel lezen?

“Ga niet zomaar gewoon lezen. Kinderen hebben voordat je uit de Bijbel gaat lezen hun gedachten en gevoelens. Wij volwassenen verwachten maar al te vaak dat ze probleemloos de overgang maken naar het Bijbellezen, gemotiveerd luisteren en er dan ook nog iets van leren. Ik vind het belangrijk om een kind eerst te laten landen. Bijvoorbeeld door te vragen waar ze over denken. Of door vooraf een luistervraag te stellen.

Een andere tip is om af en toe extra tijd te nemen. In het gezinsdagboek hebben we voor vijf dagen een korter stukje en een keer per week hebben we een gezinsmoment ingebouwd waarbij je een uur de tijd neemt om met elkaar bezig te zijn. Het is goed dat er momenten zijn om allerlei vragen te bespreken om zo met elkaar de diepte in te kunnen, en dat op een ontspannen en gezellige manier.”

De rode draad van Gods liefde – Ingrid Plantinga en Willemijn de Weerd

De rode draad door de christelijke feesten – Ingrid Plantinga, Nieske Selles en Willemijn de Weerd

Emily Teeninga