Grote Witte Tent – Kerk en recreatiewerk

De Grote Witte Tent verzorgt elk jaar interkerkelijk kerk- en recreatiewerk in Luxemburg. Op een ontspannen manier van betekenis zijn voor campinggasten. Je geloof verdiepen in de vakantie. www.grotewittetent.nl

De Grote Witte Tent verzorgt elk jaar interkerkelijk kerk- en recreatiewerk in Luxemburg. In het prachtige plaatsje Dillingen staat drie weken lang een tent waarin teamleden allerhande activiteiten voor de vakantiegangers organiseren.
Luxemburg is  wellicht bekend als een klein en rijk land. Niet iets waar direct evangelisatiewerk nodig lijkt. Toch is het zo dat in Luxemburg ruim 90% van de inwoners niet actief een religie belijdt. Daarnaast is het ook een land waar elk jaar duizenden Nederlanders op vakantie gaan. De een is christelijk, de ander niet (meer). De GWT wil er voor iedereen zijn.

De vakantie is een tijd van rust en bezinning. De GWT wil hier graag een bijdrage aan leveren. Dit doen we door aan de ene kant ontspannende activiteiten te organiseren en aan de andere kant momenten te organiseren waar vanuit de bijbel vorm wordt gegeven aan een stukje bezinning.

Recreatiewerk is vormend voor jongeren: ze leren niet alleen activiteiten te organiseren,maar ook samen te werken in een team. Daarnaast kunnen ze hun geloof verdiepen.

Meer informatie is te vinden op www.grotewittetent.nl