Ik ben hier elke week om te voetballen…

“Ik ben hier elke week om te voetballen…” Missionair jongerenwerk kan op allerlei manieren. Jeugdwerkadviseur Elise ontdekte in gesprek met jongerenwerker Willem Klapwijk in Zwolle dat dit ook kan door te voetballen.

Kun je eerst iets over jezelf vertellen?

“Zo’n acht jaar geleden, na mijn trouwen, verhuisde ik naar Zwolle. Samen met Willeke ging ik in de wijk Dieze wonen. Toen zat nog in mijn hoofd om mogelijk predikant te worden, en volgde ik de opleiding HBOtheologie. Inmiddels is die opleiding afgerond, heb ik in verschillende kerken gewerkt als jongerenwerker en werk ik nu voor Youth for Christ. En ik ben inmiddels papa van twee leuke enthousiaste kids.“

Hoe ben je in het jongerenwerk terecht gekomen?

Toen ik net in Zwolle woonde werd ik een keer gevraagd om mee te gaan voetballen met jongeren in de wijk. Dit gebeurde vanuit Youth for Christ. Ik houd van voetballen en jongerenwerk vind ik interessant, dus dat leek me wel wat. Ik stond die middag direct met de voeten in de modder: een jongetje werd gepest. Ik moest direct wat doen: opkomen voor het jongetje en tegen de jongens zeggen dat ik dit niet accepteerde en we hier niet zo met elkaar omgaan.

Na die eerste kennismaking met jongerenwerk in mijn wijk, was ik al verkocht. Mijn stages heb ik later bij Youth for Christ gevolgd en zo bleef ik betrokken en ben ik eigenlijk niet meer weg te slaan daar.”

Je werkt bij Youth for Christ in Zwolle. Wat doe je daar precies?

“Met de pannakooi ga ik de wijk ‘Aa-landen’ in, altijd op een vaste plek. Daar ben ik dan 1,5 uur aanwezig. Beetje voetballen, complimentjes geven, veel praten met jongeren en tijd met ze door brengen. Daar bouw je relaties mee op. Inmiddels sta ik daar wekelijks met een team van vijf vrijwilligers en ontmoeten we tussen de tien tot twintig jongeren per middag.

“… Na veel voorbereiding en een traject van persoonlijk discipelschap, was op een dag het moment daar …”

Het pionieren in de Aa-landen begon vier jaar geleden, zo’n twee jaar voor ik startte. We moesten verhuizen want onze flat zou worden gesloopt. Toen dat duidelijk werd ben ik gaan kijken waar we konden gaan wonen en wat ik daar in die wijk kon gaan doen.   Samen met de plaatselijke overheid kon ik meedoen aan verschillende onderzoeken naar jongerenwerk in de wijk. Met de vragen: Wat is hier nodig in de wijk?

Na veel voorbereiding en een traject van persoonlijk discipelschap, was op een dag het moment daar: met een voetbal onder de arm ben ik naar een veldje gegaan heb ik tegen jongeren gezegd: ‘’Ik ben hier elke week om te voetballen.‘’ En dat ben ik gaan doen.”

Wat betekent missionair jeugdwerk volgens jou?

“Voor mij betekent dit trouw, geduld en relatie. Daar geloof ik ook heel erg in. Het is belangrijk om aanwezig te zijn in de wijk. Het liefst in je eigen wijk. Je leven delen, op verschillende manieren. Niet alleen bij jongeren thuis komen en je eigen deuren open zetten. Maar vooral ook kaartjes sturen, voor ze bidden, naar hun verjaardag gaan. Met veel aandacht, oprecht in jongeren investeren. Om ze te helpen groeien en te laten zien wie Jezus is. Jezus ging naar de plekken toe waar kerkmensen niet zijn. Dat wil ik ook graag. Ga naar de plekken waar anderen vaak niet komen. Ga daar met jezelf het evangelie brengen.”

Wat vind je daar mooi aan?

“Uiteindelijk vind ik het mooi om met jongeren te werken. Want ze hebben heel veel emoties en nog niet geleerd hoe ze daar goed mee om moeten gaan. Ze kunnen het moeilijk verbergen en niet goed sturen. Ze vliegen uit de bocht en ik vind het tof om op die momenten er te zijn voor die jongeren. Je krijgt direct terug wat die jongeren leuk vinden of niet leuk of wat ze van je vinden. Je weet waar je aan toe bent bij jongeren. Door er simpelweg te zijn, geduld te hebben en hen te bevragen kan ik ze helpen.”

Wat drijft je? Wat is je passie?

“Ik geloof dat we zowel de wereld als onze talenten hebben gekregen waar we wat mee moeten. Ik kan goed omgaan met mensen die door anderen ‘moeilijk’ gevonden worden. Ik kan heel oprecht en liefdevol blijven. God heeft mij dat talent gegeven. Ik heb niet veel geld maar ik geloof dat andere mensen mij dat geld kunnen geven. Dat ze partner worden in dit werk.

Willem’s missionarie tips voor jeugdleiders:

Iedereen heeft talenten, gaven en verantwoordelijkheden over wat hij heeft.“

Youth for Christ is vooral buiten de kerk actief. Hoe moeten kerken missionair zijn?

Het missionaire van een kerk zit in het feit dat de leden missionair zijn. De organisatie kun je missionair maken, maar door hoe de kerken nu vaak ingericht zijn is dat vaak lastig. In praktijk merk ik dat de organisatie van een kerk vooral gericht is op onderling pastoraat, diaconaat en vieren. Als kerk kun je de tijd en middelen die je hebt inzetten om de missionaire pioniers te ondersteunen. De kerk hoort in de basis missionair te zijn in alles wat ze doet. Het begint bij de mensen.

En wees missionair in je eigen werk. Of dat nou een kantoorbaan is, of zoals ik, jongeren ontmoeten in de wijk. We mogen overal Jezus volgen, dichterbij de ander komen en die ander helpen om te groeien.”