Je kunt zoveel van elkaar leren!’

Mirjam Velema en Hannah van den Berg zijn allebei moeder. Mirjam van vier en Hannah van drie jonge kinderen. Het afgelopen jaar organiseerden zij samen met een team een Parenting Course binnen hun gemeente, de CGK Zwolle.

Maar hoe is dat nu om te doen zo’n cursus geloofsopvoeding en wat komt er bij kijken als je dat organiseert? Tijdens een ontmoeting in huize Velema, onder het genot van kokoskoek en groene thee delen Mirjam en Hannah hun ervaringen en leermomenten.

Het begon allemaal op een avond in de kerk over jongerenwerk waar Mirjam was. “Op de vraag: ‘Wie zijn het meest belangrijk in de kerk bij de geloofsopvoeding van onze kinderen en jongeren?’ kwamen veel antwoorden. Het antwoord dat niet gegeven werd was: ‘ouders’. Toch zijn zij in de opvoeding het belangrijkst, maar binnen de structuur van een kerk werd daar blijkbaar niet zo snel aan gedacht. Toen dacht ik: wat vreemd eigenlijk dat er in de kerk weinig wordt aangereikt aan ouders die hun kinderen opvoeden. Met het aanwezige groepje zijn we met een cursus gestart” vertelt Mirjam.
Na het bekijken van verschillende cursussen is in Zwolle gekozen voor de Parenting Course van Alpha Nederland. Binnen de gemeente werden al veel ‘courses’ van Alpha georganiseerd, dus dit programma sloot mooi aan bij wat er al was.
Hannah: “Met het team zijn we naar de trainingsdag gegaan. Dat was in de eerste plaats al heel goed: om als team samen een dag met elkaar op te trekken. De teamleden zijn namelijk via verschillende wegen bij de cursus betrokken zijn geraakt.’’
Hoe ziet zo’n Parenting Course avond er uit?
Mirjam: “Wij hebben ervoor gekozen om te beginnen met een toetjesbuffet. Dat is natuurlijk ook het idee van Alpha, dat je eerst dat contactmoment hebt met een maaltijd, of zoals bij ons een toetjesbuffet.”
Hannah: “Vervolgens was er een lezing waarna we in groepjes uit elkaar gingen. Wij hebben zelf de groepjes ingedeeld zodat ouders met kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zaten. Aan de hand van stellingen en opdrachten uit het boekje gingen we dan met elkaar in gesprek.”

Wat uit de cursus heeft voor jullie de meeste toegevoegde waarde?

Mirjam: “Voor mij vooral de persoonlijke verhalen van degene die de lezing geeft. Die herkenning werd als heel prettig en zinvol ervaren. En het delen van praktijksituaties en hoe je daar mee omgaat.”

Hannah vult aan: “Als iemand van ons een lezing gaf hebben we daar ook zelf wat vragen bijgemaakt als aanvulling op het boekje. En we hebben stellingen op papier gezet die mensen van tafel konden pakken zodat ze daar op konden reageren. Dat werkte heel goed.”

Wat zou er nog beter kunnen?

Mirjam: “Het ontmoetingsmoment was wel vrij lang, dat gaan we de volgende keer iets korter maken. Mensen zijn zo druk geweest om op tijd te komen en de kinderen in bed te krijgen en dan zit je ineens een half uur te socializen, alsof je veel te vroeg bent gekomen. Ook de lezing willen we wat korter maken. De gespreksgroepjes werden echt als het meest zinvol ervaren.”

Hannah: “Ons team bestaat uit acht mensen. Daarmee hebben we de cursus gegeven voor uiteindelijk drie gespreksgroepen met elk twee gespreksleiders. Gespreksgroepen hadden zo’n acht deelnemers, maar dat was eigenlijk te groot. Mensen die in een groep wat minder makkelijk praten hadden de kans om ondergesneeuwd te raken. Dat gaan we de volgende keer veranderen.”

Voor een volgende cursus adviseert het team van Hannah en Mirjam om mee te doen met de gespreksavonden als je kind ouder is dan twee. Dan is het interessant en kun je zelf ook actief inbreng hebben in de gesprekken. Verder hebben ze de vijf avonden uitgebreid met een extra avond die speciaal in het teken staat van geloofsopvoeding. “De parenting course is een algemene opvoedcursus. Wij wilden graag meer aandacht voor geloofsopvoeding’ ligt Mirjam toe. “Als je het als missionair instrument wilt gebruiken is dit helemaal perfect, maar wij zaten met allemaal broers en zussen van binnen de kerk bij elkaar.”

Hannah: “We hebben wel overwogen om de cursus

breder dan de eigen gemeente te houden, maar omdat we het voor het eerst deden, hebben we het niet te groots gemaakt om te kijken hoe het gaat. We wilden ook iets organiseren voor de ouders bínnen onze gemeente, het was juist bedoeld om ouders handvatten te geven over hoe je het geloof in de opvoeding een plek kunt geven.

Overigens hadden van dat stukje geloofsopvoeding sommige ouders wel wat meer verwacht.”

Mirjam knikt. “Qua inhoud zijn we enthousiast over de cursus maar we denken wel na over hoe we dát stukje de plek kunnen geven dat we willen dat het heeft.”

Een aanrader dus?
Hannah: “Ik vind het sowieso voor mezelf heel waardevol om in gesprek te zijn met anderen over opvoeden en geloofsopvoeding.  Ik vind dat dit te weinig gebeurt. Ik heb daar zelf geen drempel in maar heb tijdens de cursus wel gezien dat daar voor sommigen een drempel weggehaald werd. En dat is mooi want je kunt dan zo veel van elkaar leren.” Mirjam: “En met de opdrachten en huiswerkopdrachten van de cursus leer je veel over jezelf als opvoeder, bijvoorbeeld over je opvoedstijl, en krijg je inzicht in waarom je doet wat je doet. Als je de eerdergenoemde aandachtspunten in de gaten houd is het wat mij betreft zeker een aanrader!”

Meer info over de parenting course vind je op: http://www.alphanederland.org/parentingcourse