Jeugdleiders en ouders

Als jeugdleider heb je te maken met de ouders van de jeugd die je activiteit bezoekt. In het handboek voor jeugdleiders is hier een hoofdstuk aan besteed. Hieronder een korte bespreking.

Jeugwerk is belangerijk
Het eerste punt wat de auteurs maken is dat je als jeugdleider niet moet gaan denken: Ik kan wel stoppen met jeugdwerk, dat is toch maar gerommel in de marge ten opzichte van de enorme invloed die ouders op hun kinderen hebben. Jeugdwerk blijft erg belangrijk. De schrijvers van het handboek illustreren dit met een getuigenis van een jongere die zegt: “Ik wil mijn jeugdleider bedanken dat zij mij heeft laten ontdekken dat het ook echt zo is, zoals mijn vader en moeder zeiden.”

Houd contact
Als het gaat om het jeugdwerk is het ideaal dat ouders de bondgenoot zijn van de jeugdwerker. De schrijvers wijzen er op dat ouders er vaak voor zorgen dat hun kind de club niet vergeet en hen motiveren om naar de activiteit te gaan. Het is belangrijk dat ouders het belang van het jeugdwerk inzien. Als jeugdleider kun je hieraan een bijdrage leveren door goed contact te onderhouden met de ouders:
  • Informeer ouders wat je doet tijdens de activiteit door een paar keer per jaar iets in het kerkblad te schrijven.
  • Schrijf bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen een brief aan de ouders, met wat de plannen voor het komende seizoen zijn en wat je van de ouders verwacht. Stuur uitnodigingen voor bijv. kamp ook naar ouders.
  • Organiseer een avond waarop je de ouders uitnodigt. Je kan dit bijvoorbeeld handig inplannen tijdens het laatste gedeelte van de clubavond. Ouders moeten dan toch al komen om hun kind op te halen.
Als ouders het belang van de club inzien, zullen ze zich ook praktisch inzetten, bijvoorbeeld voor het halen en brengen, een cake bakken, etc.
Helaas is het soms ook lastig om ouders te betrekken bij je jeugdwerk. Maar laat je niet uit het veld slaan. Misschien was de gekozen vorm niet geschikt of het tijdstip ongunstig. Blijf volhouden in het onder de aandacht brengen van het jeugdwerk.
 
Deel je jeugdwerk
Tenslotte. Deel je zorgen maar ook je vreugde! Wanneer jij je zorgen maakt om een tiener, hebben zijn/haar ouders mogelijk diezelfde zorg. Bel hen eens en deel wat je ziet. Vraag of ze dit herkennen en of zij advies hebben. En leef met de ouders mee! Zorg er wel voor dat je het vertrouwen van de jongeren niet schaadt door zaken die ze aan jou hebben toevertrouwd te delen met de ouders.
Er is nog meer
Naast dit hoofdstuk zijn er nog 22 andere hoofdstukken met zeer praktische handvatten voor het jeugdwerk.
Het boek is te bestellen via de webshop