Jongeren betrekken bij de kerk: Vijf tips voor kerkenraden

Hoe betrek je als kerkenraad de jeugd bij de kerk? In dit artikel vijf tips!

1. Zet jeugd op de agenda
In veel gemeenten is er een aparte jeugdraad of een jeugdouderling die verantwoordelijk is voor het jeugdwerk in de kerk. Hierdoor gebeurt het vaak dat zorg voor de jeugd nauwelijks meer een onderwerp is wat op de kerkenraad wordt besproken. Het is prima als de kerkenraad de organisatie van het jeugdwerk uitbesteed aan specialisten, maar het doorgeven van het geloof aan de volgende generatie is iets wat alle activiteiten van de kerk raakt. Zet de jeugd dus blijvend op de agenda van de kerkenraad. Bijvoorbeeld door tijdens een preekbespreking door de kerkenraad ook een aantal tieners uit te nodigen.
2. Inventariseer hun wensen en behoeften
Weet u wat de wensen en behoeften van de jeugd in uw kerk zijn? Vaak wordt er bij beleidsvorming afgegaan van wat men denkt dat de jeugd wenst of nodig heeft. Maar waar is dit op gebaseerd? Op de behoeften die de kerkenraadsleden hadden toen ze jong waren? Of op wat men ziet bij hun eigen kinderen? Beter is om zelf als leiding van de kerk in gesprek te gaan met de jeugd. Een geschikte werkvorm hiervoor kunt u downloaden van onze site.
3. Geef jongeren verantwoordelijkheid
Een terugkerend onderwerp in veel kerkenraadsvergaderingen is ‘de vacatures gevuld krijgen’. Denk bij volgende vacature ook eens aan jongeren. Wie heeft talent om (met de nodige begeleiding) te kunnen groeien in een functie? Durf talenten gericht in te zetten!
4. Geef kinderen stemrecht
Bij verkiezingen in de kerk hebben alleen de belijdende leden stemrecht. Maar wanneer er een jeugdouderling of nieuwe predikant moet komen, hebben kinderen ook een mening of voorkeur. Geef ze de mogelijkheid om mee te stemmen, bijvoorbeeld door hen een gekleurd stembriefje te geven en deze naast de officiële stemming als een niet-bindend referendum mee te nemen in de overweging.
5. Investeer in de ouders
Ouders hebben de meeste invloed op hun kinderen ook op het gebied van de geloofsoverdracht. Investeer daarom in de ouders: informeer hoe het gaat met de opvoeding. Luister naar de overwegingen van ouders, en houdt ze (als dat nodig is) op een respectvolle manier een spiegel voor: wat vinden jullie nu echt belangrijk in het leven?
Op deze pagina kunt u verschillende ideeën voor activiteiten met ouders vinden.
Wilt u als kerkenraad verder aan de slag met het betrekken van de jeugd? We komen graag bij u langs voor advies of training. Neem gerust contact op!