Kerkdienst en … bidden

Het gebed is iets heel bijzonders in het geloof. Je mag als het ware de hemelse troonzaal betreden en persoonlijk in gesprek zijn met God.

In dat gesprek mag je niet alleen God danken, loven en prijzen, maar ook al je vragen en zorgen neerleggen en bidden voor wat je nodig hebt (Fil.4:6).

Toch is het ook wel iets waar we veel mee worstelen. In ons dagelijks leven schiet het er al snel bij in, ervaren we er door alle drukte niet altijd de rust en ruimte voor. En nog moeilijker wordt het als het gaat over bidden voor elkaar. Vaak hebben we niet de vrijmoedigheid samen met die zieke vriend of vriendin te bidden. Gelukkig gebeurt dat wel in de kerkdienst, mag dat juist de plek zijn waar we samen in gebed gaan en we ook heel concreet voor bepaalde situaties en personen bidden.

Dat houdt de Bijbel ons ook voor: concreet bidden voor dingen. Denk aan Genesis 24 waar de knecht van Abraham op zoek gaat naar een vrouw voor Isaak en heel concreet bidt of hij een meisje mag ontmoeten dat hem en zijn kamelen te drinken geeft. Een concreet gebed dat ook heel concreet verhoord wordt.

Soms mogen we dan getuige zijn van iets geweldigs: een concrete verhoring. Zo hadden we op de laatste catechisatie voor de zomervakantie gesproken over het gebed en hadden de jongeren drie concrete gebedspunten aangedragen. Samen hebben we die gebedspunten in de handen van God gelegd. Tot onze grote blijdschap mochten we op de eerste catechisatie na de zomer met elkaar delen dat alle drie de gebedspunten door God even concreet waren verhoord als dat we ze in Zijn handen hadden gelegd!

Ja, bidden is een geweldig rijk en bijzonder iets. Je bent in een persoonlijk gesprek met de hemelse Vader. Probeer ervoor te waken dat je gebed ‘vaag’ wordt en wees concreet. Dan is het gebed voor jongeren niet alleen duidelijker en sprekender, maar mogen jullie misschien ook wel getuige zijn van een wonderlijke verhoring!

Mans Raveling, predikant in de CGK ‘s Gravendeel