Kerkdienst en feest?!

De kerkdienst een feest? Het zou wel mooi zijn maar misschien verwacht je het niet direct in de kerk. Want daar gaat het toch over serieuze zaken als zonde en vergeving, gebrokenheid, herstel enz. Logisch toch dat het dan niet altijd een feest is?

Hopelijk kan het helpen om naar een woord te kijken dat iedereen wel kent: vieren. Dat woord gebruik je bijvoorbeeld voor je verjaardag. Die vier je samen met je vrienden en/of familie. Een feestje omdat je weer een jaar ouder bent geworden.
In een kerkdienst vieren we ook. Elke week opnieuw vieren we dat wat de leerlingen van Jezus ‘van blijdschap niet konden geloven’ (Lukas 24:41). Maar toen Jezus hen steeds meer overtuigde dat Hij werkelijk was opgestaan uit de dood werden ze zo blij dat ze zelfs zonder Jezus te zien ‘met grote vreugde …voortdurend God loofden’ (Lukas 24: 52-53).
Ik hoop dat jij in elke kerkdienst iets van die blijheid ervaart. Dat iedereen om je heen die vreugde willen delen en doorgeven. En ik hoop dat jij zelf ook blij bent met het evangelie. Zo blij dat je dat elke week weer wil vieren!
Is dan elke kerkdienst een feest? Niet per se helemaal. Want het gaat in diezelfde kerkdienst soms ook over dat ongeloof waar de discipelen ook last van hadden. Of over het verdriet dat wij (zelfs als we God hebben liefhebben) toch nog niet zo van Hem houden en met Hem leven zoals Hij verdient.
Maar het laatste woord is altijd: Halleluja! Want de Heer Jezus heeft alles overwonnen. Ook ons ongeloof en onze zonden. Zodat jij, als jij in Hem gelooft, altijd iets te vieren hebt. ‘Vier het feest met mij…. Wat een Heer is Hij!’

Bart Visser is voorganger in de CGK Leeuwarden.