“Kinderen werden overboord gegooid om netten los te maken”

Diaconaat met jongeren is niet alleen de leuke klusjes voor een ander. Soms is het keihard en schrijnend.

Tegelijkertijd kun je altijd wat doen, samen met je jongeren. We interviewden Ruben Vlot van International Justice Mission.

Wat zijn jullie voor organisatie?

Ruben: “International Justice Mission (IJM) is de grootste anti-slavernij organisatie ter wereld. Wereldwijd leven miljoenen (45,8) mensen in slavernij. Dit kan niet en dit mag niet. Door slachtoffers te bevrijden, daders te berechten en levens te herstellen zorgen we dat rechtssystemen weer gaan functioneren zoals ze bedoeld zijn. De afgelopen jaren heeft de organisatie duizenden mensen mogen bevrijden, miljoenen mensen kunnen beschermen en bewezen dat

gerechtigheid voor de allerarmsten mogelijk is.”

Kun je voorbeelden noemen van wat jullie doen?

“Afgelopen maart was ik op een conferentie van IJM in Washington en heb ik Cassie mogen ontmoeten. Twee jaar geleden is Cassie door IJM bevrijd uit een huis waar ze samen met nog een aantal andere

kinderen 5 jaar vast heeft gezeten. In die periode werd ze voor de webcam misbruikt en gedwongen om seksuele handelingen te verrichten. We noemen dat Cyberseks Trafficking. Op diezelfde conferentie hadden we skype contact met een aantal jonge jongens die door IJM bevrijd waren uit de visindustrie. Dagelijks werden zij gedwongen om 16 uur of langer te werken op een vissersboot. Soms was er eten, soms ook niet. Kinderen werden overboord gegooid om netten los te maken die vast waren geraakt. Wie niet kon zwemmen of te vermoeid was verdronk. ‘Forced Labour’ noemen we dat. Ik kan je eindeloos meer voorbeelden noemen. Recente cijfers laten zien dat één op de vier mensen die in slavernij leven kinderen zijn.”

Hoe bereiken jullie jongeren in Nederland met dit thema?

“Speciaal voor jongeren hebben we de JusticeBox ontwikkeld. In deze box zit een avondvullend programma waar jongeren mee aan de slag kunnen gaan. Aan de hand van het verhaal van Maarko krijgen jongeren een beeld van slavernij anno nu. En ze worden uitgedaagd om zelf in actie te komen en leren ze wat God in de bijbel zegt over recht doen. Daarnaast hebben we een sprekersteam en verzorgen we spreekbeurten voor jongeren.”

“…Recente cijfers laten zien dat één op de vier mensen die in slavernij leven kinderen zijn.…”

Wat willen jullie jongeren meegeven over gerechtigheid?

‘’Gerechtigheid is geen mooie hobby wat leuk is om te doen als het toevallig een beetje bij je karakter en vaardigheden past. Gerechtigheid doen is waar geloven om draait. Ik gebruik zelf vaak Jesaja 58. Het volk is boos op God omdat Hij niet naar hen luistert terwijl ze toch precies doen wat Hij zegt. Ze vasten, ze bidden, ze brengen de offers enzovoorts. Je zou kunnen zeggen ze gingen netjes naar de kerk en vergaten nooit hun stille tijd te houden. God antwoordt dan door te zeggen: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemens?’ Je moet gerechtigheid gaan doen. Niet eerst gevormd worden en dan gaan doen, maar gaan doen en daardoor wordt je gevormd. ‘’

Wat voor tips hebben jullie voor jongeren die met dit onderwerp aan de slag willen?

“Er zijn drie dingen die je heel concreet kunt doen. Als eerste: bidt. Bid dat de Geest van God je wil laten zien wat Hij wil dat je doet. Maar bid ook voor al die mensen die onrecht wordt aangedaan. Betrek God bij het onrecht op deze wereld. Naast bidden kun je ook geven. Investeer geld in mensen en organisaties zoals IJM die recht doen. Door dit mogelijk te maken word jij ook onderdeel van een krachtige beweging voor recht. Naast geld kun je ook je tijd en je vaardigheden investeren. Het derde naast bidden en geven is: doen. Denk nooit dat iets geen zin heeft, dat de problemen te groot zijn. Begin in je eigen kleine omgeving en maak het verschil.”

Wat zou je jeugdleiders adviseren die met dit onderwerp aan de slag willen?

“Raak betrokken, stimuleer je jongeren om de drie stappen van hierboven concreet te maken en begin gewoon. Gerechtigheid leer je door het te doen.”