Les Misérables (2012) … een miserabel, maar aimabel muziekdrama

Viktor Hugo, Franse schrijver en dichter zou eens moeten weten dat zijn roman Les Misérables (1862), ‘de ellendigen’, wel zo’n twintig keer verfilmd is en dat de musical ervan het nog steeds goed doet.

Waarschijnlijk is het je bekend van het meisje met haar haren in de wind en een bezem in de hand (zie foto). Het kan ook zijn dat je denkt aan Susan Boyle’s versie van I dreamed a dream. Het is het lied dat Fantine zingt wanneer ze zich noodgedwongen verkoopt om geld te verdienen voor haar dochtertje Cosette.

Ja, veel drama in deze film. De hoofdrol van Jean Valjean is voor Hugh Jackman (bekend van o.a. Wolverine). Een acteur die ik nooit eerder heb zien zingen. Doet ie goed! Beter dan Russel Crowe (bekend van o.a. Noah), die zijn tegenspeler Javert speelt. Regisseur Tom Hooper heeft bijna het hele verhaal zingend willen vertellen.

Het verhaal gaat over Jean Valjean, die na 19 jaar ‘taak’ straf (= slavenarbeid in 1815) vrijkomt, maar opnieuw de fout in gaat. Hij steelt het zilver in de kerk waar hij onderdak krijgt. De bisschop vertelt echter tegen de politie dat hij het Jean heeft meegegeven, en dat die te snel vertrokken was. Hij was het belangrijkste, de twee zilveren kandelaren, vergeten mee te nemen. Jean wordt in vrijheid gesteld, en dat bevrijd hem werkelijk van zijn criminele leven en zijn woede. De genade die hem geschonken is maakt dat hij een beter leven gaat leiden. Toch beseft hij dat hij nog veel goed moet maken.

In zijn nieuwe leven voelt hij zich verantwoordelijk voor het sterven van Fantine, een alleenstaande moeder, die uit zijn bedrijf is weggestuurd. Hij neemt het voor haar op en redt haar dochtertje Cosette uit de slavernij. Maar in elke fase van zijn leven komt hij de man tegen onder wie hij geleden heeft en die het hem moeilijk maakt: politie officier Javert. Jean Valjean blijft op het rechte pad, al valt dat hem soms erg zwaar. Vooral wanneer hij Cosette moet loslaten als zijn adoptiedochter. Zij was voor hem de werkelijke trigger om een beter leven te leiden.

Veel misère dus in dit drama uit de Franse Revolutie, maar met muziek die ergens toch wel liefelijk en aimabel in de oren klinkt. Dat zingen en muziek verbindt en het diepste gevoel uit is in deze musical overduidelijk.

Vragen om met je jeugdgroep n.a.v. de musical te bespreken. Houdt rekening met diepe thema’s als alleenstaand moederschap, prostitutie, kinderarbeid en zelfmoord.

  • Wat kunnen we leren van Jean Valjean over genade en goede daden/naastenliefde?
  • Zoek de teksten op van Jean en wat hij daarin over God zingt of naar God uitspreekt. Wat spreekt je aan?
  • In de film lijkt de hemel op een geslaagde Franse Revolutie van het volk. Er klinkt een lied van bevrijding. In de Bijbel staan veel liederen over de overwinning op het onrecht. Hoe zingt Gods Woord over de bevrijding van het volk?

Info Les Misérables (2012)

Regie: Tom Hooper                           Javert: Russel Crowe             Cosette: Amanda Seyfried

Jean Valjean: Hugh Jackman             Fantine: Anne Hathaway       Marius: Eddy Redmayne