Missionair kerk-zijn

‘Alleen wie voor de Joden schreeuwt mag ook Gregoriaans zingen’. Column ds. Niels den Hertog

De boodschap van de Bijbel gaat over heel ons leven en niet alleen over de zondag, dat begrijpen we allemaal. In de geboden heeft de Here God het niet alleen over die ene dag die aan Hem gewijd is, maar heeft hij het uitvoerig over de manier waarop wij mensen samenleven. Het gaat over onze woorden, onze omgang met de naaste, onze relatie en ons bezit. En wie verder leest, merkt keer op keer dat de Here God een schepping wil waar het er eerlijk en barmhartig aan toegaat; hoe vaak gaat het niet over wezen, weduwen en vreemdelingen? 

 
Daarom kijkt de kerk ook breed: het gaat haar er niet alleen om dat mensen de Here God leren kennen en liefhebben. Zij wil ook dat in de horizontale verhoudingen dingen veranderen. Een Duitse dominee (Bonhoeffer
is zijn naam) heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog gezegd: ‘Alleen wie voor de Joden schreeuwt mag ook Gregoriaans zingen’. Gregoriaans is van die klassieke muziek die vaak in kloosters gezongen wordt. Hij maakt het met die woorden heel duidelijk: de kerk dient scherp om zich heen te kijken en onrecht te benoemen en aan de orde te stellen, zodat mensen echte hulp krijgen. Als het goed is, merken armen, kanslozen, eenzamen en andere zwakkeren in de samenleving dat er een kerk in de buurt staat. Ook dat is missionair kerk-zijn!