Movie Monitor: The Shack ~ wandelen met God

Het komende jeugdkamp van onze kerk heeft ‘gebed’ als thema. De vraag is: weten de jongeren wel tot Wie ze bidden? Al heel snel kwam The Shack ter sprake.

Het is een verfilming van het boek van William Paul Young, in Nederland bekend onder de titel: De Uitnodiging.

Henoch en Noach wandelden met God staat er in Genesis 5 en 6. De discipelen wandelen met Jezus. Mackenzie Philipps of Mack, de hoofdpersoon wandelt ook met de Heilige Geest. Zelfs krijgt hij inzicht in Gods hart door ‘vrouwe’ wijsheid (Spreuken 8 en 9). Bidden is praten met God, maar het is meer dan alleen met God praten. Het is in contact zijn met Hem. Op Zijn uitnodiging ingaan. Luisteren naar Hem. Wandelen met God. Voor Mack is het vooral ook stoeien, vechten met God.

Ik zal verder niet al teveel van het verhaal weggeven. Maar ik kan wel schrijven dat deze film zeker geschikt is om met jullie jongeren te kijken en te bespreken.

Maar tot wie bidden we nu? Tot de Vader, de Zoon of de Heilige Geest? De film The Shack geeft er een creatieve, maar aangrijpende indruk van. Het laat zien wie God wil zijn voor mensen. Het maakt ook duidelijk dat het doel van wandelen met God, het doel van het gesprek met Hem, uitloopt op het herstel van gebroken banden en genezing van oude, diepe wonden.

Sam Worthington, die Mack speelt, gaf in een interview aan dat ‘The Shack’ hem hielp om zijn persoonlijke band met God beter te begrijpen. Wellicht helpt de film jullie jongeren daar ook bij. Laat ze bijvoorbeeld eens nadenken over hun godsbeeld. Hoe staan zij in contact met hun Maker? En met Jezus en de Heilige Geest? Herkennen ze de ‘struggles’ van Mack en zijn dochter? Hoe gaat ‘God’ daarmee om in dit verhaal? Hoe doet Hij dat in de Bijbel? Laat ze tijdens de film shots of scènes die hen raken opschrijven en met elkaar delen. Vertel als jeugdleider, catecheet, jeugdwerker, predikant je eigen ervaringen over wandelen met God en stel je daarin open en kwetsbaar op.

Het zou kunnen dat de jongeren na het zien en het bespreken van de film zeggen dat ze meer hebben met Jezus dan met de personificatie van de Geest. Dan heb je ze daar waar God ze wil hebben, want de Heilige Geest is dan al met ze aan het werk gegaan. Hoe? Door hen te wijzen op Jezus in wiens Naam je deze jongeren in het gebed aan God mag opdragen.

Ganpat Berrevoets

Info The Shack (2017)

Regisseur: Stuart Hazeldine

Mack: Sam Worthington

Papa:   Octavia Spencer

Sarayu: Sumire Matsubara

Nan:    Radha Mitchell

Jesus:   Aviv Alush

Sophia: Alice Braga