Movie Monitor : War Room – gebed is een krachtig wapen

Jongeren van jeugdkamp in Oeganda hadden tijdens één van de filmavonden War Room gekeken en zij waren er erg enthousiast over. Nu kan ik jullie oprecht laten weten dat dat deze film de beste christelijke film is die ik gezien heb.

War Room gaat over Tony en Elizabeth Jordan, een echtpaar met problemen. Maar wanneer Elizabeth voor haar werk op bezoek komt bij een oudere vrouw, Clara, verandert haar leven.

‘Je moet gaan vechten in gebed en je moet de echte vijand uit je huis trappen met Gods Woord.’ geeft Clara Elizabeth mee.

De strijd die Elizabeth tegen haar man voert, wordt een strijd die ze in gebed vóór haar man voert. Wat heeft dit met missionair jeugdwerk te maken? Tony en Elizabeth hebben een dochter, Danielle, die in alle strijd tussen haar ouders het gevoel krijgt haar ouders te verliezen. Maar doordat Elizabeth in haar huis plaats gaat maken voor gebed, is zij een voorbeeld voor haar dochter en ziet dit meisje hoe God de familiebanden herstelt. Jongeren hebben biddende ouders en gemeenteleden nodig, zodat ook zij een biddende generatie worden.

De film begint met een gebed – wat er precies gebeden wordt zie je pas aan het einde – en het eindigt met dankgebed en daarin klinkt door: ‘Laat ze opstaan Heer!’ en daarmee bedoelt Clara: bidders.

Missionair jeugdwerk begint met gebed. Uit ervaring kan ik zeggen dat het soms best een strijd is, maar laten we die dan voeren in het gebed! Had Jezus ook niet gezegd: ‘Staat er niet geschreven dat mijn huis een gebedshuis zal heten voor alle volken.’(Markus 11:17)? Als het jeugdwerk in je kerk niet gaat zoals je hoopt, als jongeren het af laten weten: ga met gemeenteleden en ouders in gebed. Neem er een aparte kamer voor, schrijf de gebeden op, schrijf de namen van de jongeren op, ga op de knieën en spreek met jullie Vader in de hemel, die ook hun Vader is. De eerste gemeente was vanaf het begin al een biddende kerk (Handelingen 1:14).

War Room is een geschikte film om met de jeugd te kijken en om over na te praten. Laat de jongeren de film kijken met een aantal vragen of aandachtspunten. Aan het eind van het kamp in Oeganda tijdens het laatste gebed zag ik een jongen van dertien die op zijn knieën ging en zich voorover boog voor Jezus Christus. Met Clara kan ik niet anders dan zeggen: ‘You’ve done it again, Lord. You’ve done it again.’

Info War Room (2015)

Regisseur: Alex Kendrick      Tony: T.C. Stallings

Elisabeth: Priscilla Shirer        Danielle: Alena Pitts

Clara: Karen Abercrombie