Onderzoek: tieners in de kerkdienst

Hoe kun je tieners op een goede manier bij de kerkdienst betrekken? Met deze vraag van de CGK Zutphen ging jeugdwerkadviseur Kasper van Helden aan de slag.

Samen met de predikant en de jeugdouderling is hij het gesprek aangegaan met de tieners over hun beleving van en wensen voor de diensten. Opvallend was dat de tieners best tevreden waren: ze waardeerden de gewone taal, de ondersteuning van de preek met de beamer en het zingen van nieuwe liederen. Meer interactie tijdens de dienst was één van de wensen. Samen een preek voorbereiden konden ze ook erg op prijs stellen. Samen hebben we gezocht naar mogelijkheden dit vorm te geven en is er weer geleerd van de opgedane ervaringen.

Kasper: “Dit traject was tevens een afstudeeronderzoek voor de opleiding die ik heb gedaan tot coach en supervisor. Daarom is het hele traject gedocumenteerd.” U kunt het hele onderzoeksverslag downloaden.
Wilt u een vergelijkbaar traject in uw gemeenten rondom een specifieke vraag, neem gerust contact op of lees hier meer over de mogelijkheden.