Ons Godsbeeld klopt niet

Uitbundige dans, eten en drinken in overvloed en vrolijk gelach. Dat zijn niet echt beelden die bij jongeren boven komen als ze denken aan de kerk. Toch zijn het volgens Matthijs Vlaardingenbroek elementen die prima passen bij feest in de kerk.

Jeugdwerkadviseur Kasper vroeg aan Matthijs Vlaardingerbroek (gemeentestichter, acteur, buikspreker en de man achter creatiefkinderwerk.nl) waarom wij die elementen in de kerk niet vaak terugzien.

Het is lastig om ingetogen een feest te vieren
Matthijs geeft aan dat dit voor een groot deel met ons Godsbeeld te maken heeft. “De eredienst moet een bepaalde mate van heiligheid hebben. Heiligheid associëren wij gereformeerden boven de rivieren vaak met ingetogenheid. We geloven dat God het waardeert als we op een ingetogen manier bij elkaar komen en zo God eren. Maar het is erg lastig om ingetogen een feest te vieren. Daarom moeten we eens kritisch naar ons beeld van heiligheid kijken. In de bijbel betekent heilig in de eerste plaats apart gezet. Een heilig feest is dus een feest apart gezet voor God, een feest ter ere van God. Dat heeft niets met ingetogenheid te maken.
Willen we feest vieren in de kerk dan zullen we het gesprek moeten voeren over ons Godsbeeld. “God is altijd weer zo anders dan wij denken. Hij is zo veelkleurig en wij maken Hem vaak zo zwart-wit. God is als een wind die komt en gaat, als een vuur dat brandt. God is niet te grijpen. Weet je hoeveel feesten de Israëlieten vierden? Kijk eens naar die feesten: David danst in zijn ondergoed voor de ark van God. In Deuteronomium 14 (vers 22-29) lezen we zelfs dat het volk een tiende van de opbrengst van het land apart moest zetten om jaarlijks feest te vieren in de Tempel. Van deze tienden mochten ze ook wijn en sterke drank kopen. Als God wil dat we ingetogen feestvieren dan had hij vast niet het voorschrift gegeven om wijn en sterke drank voor het feest te kopen.
Elke vrijdag wordt er gegeten bij de sabbat dat is een feestelijke maaltijd met zoetigheid. Zo ook het Pesachmaal: wij hebben daar alleen de symbolen van brood en wijn aan overgehouden, maar we zijn de feestelijke maaltijd vergeten. In het nieuwe testament lezen we toch echt dat de vieringen waarbij het brood werd gebroken en de beker rondging toch echt deel uitmaakte van een maaltijd, die zich niet beperkte tot een hapje brood en een slokje wijn.”

Zonder eten geen feest
Maar hoe ziet dat er dan praktisch uit een feest in de kerk? En wat zijn de belangrijkste ingrediënten? Matthijs: “iets te vieren hebben en eten. Ik probeer er altijd een feestje van te maken als ik met mijn voorstelling langs kom in de kerk. Ik maak grapjes met mijn buikspreekpop en doe goocheltrucs. Maar dan is het nog niet echt een feest.
Als eerste moeten we er ons bewust van zijn dat we iets te vieren hebben. Naast de christelijke feestdagen kan dit van alles zijn: vier Gods trouw, vier Gods liefde, vier de seizoenen die God aan ons geeft.
En het is past echt feest voor kinderen als er eten is! Zet een popcornkraam in de kerk, maak suikerspinnen of deel halverwege de preek waterijsjes uit. Eten, snoep, gekkigheid, muziek en iets onverwachts verhogen de feestvreugde. Maar een gekke actie maakt nog geen feest. Het is belangrijk om wat je doet te koppelen aan wat je viert. Wanneer we aan het begin van de lente vieren dat God nieuw leven geeft past het prima om halverwege de dienst met zijn allen eieren te zoeken die in de kerk zijn verstopt.

Blij worden van de kerk
Op de website van Matthijs, creatiefkinderwerk.nl is heel veel inspiratie te vinden voor het vieren van feesten: leuke creatieve kerstideeën of een sinterklaasprogramma. “Je kunt van de kindernevendienst echt een feest maken, met proefjes en gekkigheid. Niet om de gekkigheid, maar omdat het makkelijker is om de boodschap over te brengen als dat op een leuke manier gebeurt!”
Volgens Matthijs is het niet vrijblijvend hoe we de dingen doen in de kerk: “Helaas keert veel jeugd de kerk de rug toe. Als je dan aan hen vraagt hoe kijk je terug op de kerk dan hoor ik vaak: ‘Je mocht niets, je zat er maar en het duurde lang’. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen blij worden van de kerk, dat ze leren dat het daar ook leuk en feestelijk kan zijn.

Welk godsbeeld geven we onze jeugd mee door hoe wij de kerk inrichten? Gelukkig kan er in de kerk zo nu en dan gelachen worden en hebben veel kerken op startzondag een feestbuffet. Maar ik denk dat we op meer manieren gehoor kunnen geven aan Paulus’ oproep: ‘wees blij’. Het lijkt me goed als we zoeken naar manieren waarop we samen feest kunnen vieren.”

Kasper van Helden

De kerk van Henkie
Matthijs Vlaardingerbroek trekt met zijn buikspreekpop Henkie het hele land door om van kerkdiensten een feestje te maken. Een aantal jaar terug zijn we met verschillende gezinnen uit onze kerk naar een gezinsdienst in Vorden geweest, waar Matthijs een voorstelling gaf. Met grappen, goocheltrucs en spelletjes wist hij ons mee te nemen in een Bijbelverhaal en op een vrolijke manier het evangelie door te geven. Voor de kinderen uit onze gemeente was deze dienst echt een feest. Ze genoten van de grappen, het toneelspel, de trucks en de spelletjes. Mooi om te zien dat de kinderen zo’n leuke en feestelijke ervaring in de kerk hadden. De kerk waar dit plaatsvond noemt onze jongste nog steevast met een grote glimlach de ‘kerk van Henkie’.