Ouders ondersteunen in de gemeente – een stappenplan

Je wilt graag ouders ondersteunen in de gemeente. Misschien heb je er ook wel ideeën voor. Maar waar begin je en hoe pak je het aan? Met dit stappenplan willen we je op weg helpen om concreet handen en voeten te geven aan de ondersteuning van ouders.

(Wil je binnen de kerk een breder en diepgaande bezinning op dan heb je wellicht meer aan het 10 stappenplan op geloofinhetgezin.nl)
1. Wie is in de gemeente verantwoordelijk voor geloofsopvoeding?
Vaak is in gemeenten niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het ondersteunen van ouders in de geloofsopvoeding. Hoort het bij de jeugdouderling of jeugdraad of valt het onder de kerkenraad? Het is raadzaam om iemand of een commissie verantwoordelijk te maken voor aandacht voor opvoeders binnen de gemeente en dat deze regelmatig terugkoppelt richting jeugdraad of kerkenraad.
2. Bepaal wat nodig is voor de gemeente
De volgende stap is signaleren wat nodig is. Waar lopen ouders tegen aan. Waar maakt de kerkenraad zich zorgen over als het gaat om gezinnen. Een jeugdwerkadviseur van de CGJO kan in deze fase helpen met een check-up gesprek. Het resultaat van deze stap is dat je scherp krijgt waarin je de ouders zou willen helpen en mogelijk al concrete ideeën hoe je ouders zou kunnen ondersteunen.
Ter inspiratie kun je op geloofinhetgezin.nl een heel aantal verhalen lezen hoe andere gemeenten ondersteuning bieden in de opvoeding. (klik op het tabblad ‘inspiratie’)
3. Deel je ideeën met ouders, peil behoeften
In deze stap is het van belang het gesprek met de ouders aan te gaan. Herkennen zij zich in het beeld dat je hebt gevormd over wat nodig is? Spreek de ouders persoonlijk aan en vraag hen waar ze behoefte aan hebben en wat ze van je eerste ideeën vinden. Het persoonlijke gesprek is daarbij van belang, dit levert veel meer informatie op dan een ‘oproepje’.
In 2015 heeft geloof in het gezin onder 500 ouders geïnventariseerd op welke manier ze ondersteund willen worden, hieronder een overzicht:
4. Keuze maken en plan opstellen
Vanuit de verschillende mogelijkheden en ideeën die zijn ontstaan is het goed er één uit te kiezen waar je de komende tijd op inzet. Maak een plannetje van aanpak. Wanneer wil je dat je actie is gerealiseerd? Welke stappen zijn nodig om daar te komen? Welke mensen en middelen zijn nodig? Op welke manier maak je de activiteit bekend in de gemeente? Wat word je eerstvolgende actie?
5. Plan uitvoeren
Vervolgens komt het aan op aanpakken, doorpakken en volhouden.
6. Evalueren
Wanneer de activiteit is geweest is het goed om te evalueren. Vraag hiervoor input van enkele deelnemers en van enkele opvoeders die er niet waren. Wat ging goed? Wat zou een volgende keer beter kunnen? Koppel daarna je bevindingen terug richting de kerkenraad. Bepaal of en hoe je aan de actie een vervolg kunt geven.