Pinksteren in 3 symbolen

Met deze drie symbolen kun je aan kinderen en jongeren de betekenis van Pinksteren toen en nu uitleggen. Geschikt voor kindermoment en kindernevendienst, maar ook om je te tieners te delen bijvoorbeeld in de WhatsAppgroep.

Kindermoment
De onderstaande drie symbolen kun je gebruiken om de betekenis van Pinksteren toen en nu uit te leggen tijdens het kindermoment in de dienst of tijdens de kindernevendienst.
Toen
Tien dagen na Hemelvaart gebeurde het volgende:
De leerlingen van Jezus zijn samen aan het bidden in Jeruzalem. Opeens horen ze een geweldig geluid, de Heilige Geest komt. Het hart van de leerlingen wordt in vuur en vlam gezet,  ze gaan spreken over Gods grote daden. Van de Geest krijgen ze het cadeau om in talen te praten die ze nooit hebben geleerd. Ze krijgen nog meer cadeaus: De moed om over Jezus te vertellen en de kracht om wonderen te doen. Het gevolg is dat veel mensen in Jezus gaan geloven (Kruis)
Nu
Ook in ons leven wil de Heilige Geest ons helpen om op Jezus te vertrouwen (Kruis) Daarnaast wil hij ons hart in vuur en vlam zetten voor hem, ons blijdschap en vrede geven. Daarnaast helpt hij met zijn cadeaus om het goede nieuws door te geven aan anderen bijvoorbeeld wijsheid om het geloof uit te leggen, kracht om voor iemand te zorgen en nog veel meer.
WhatsAppgroep
Deel onderstaande afbeelding in de WhatsAppgroep van je club.