Preekvoorbereiding met de jeugd

Hoe betrek je tieners goed bij een kerkdienst? In veel kerken zal die vraag leven.

Tieners groeien op in een tijd waarin snelheid, authenticiteit en beelden centraal staan. Vaak hebben ze een kindernevendienst meegemaakt waar volop afgewisseld werd met vertellingen, toneelstukjes en knutselen, en nu gaan ze week na week mee naar een wat statische kerkdienst. Het is niet vanzelfsprekend dat ze daarin hun plekje zomaar innemen.

Afgelopen jaar zijn we in de CGK Zutphen met deze vragen aan de slag geweest. Bij een verkennend gesprek met een groep tieners, ingebouwd tussen pannenkoeken eten en bowlen, kwam het volgende beeld naar voren: tieners waarderen het gebruik van de beamer tijdens de preek, kunnen de preken van de eigen predikant goed volgen. Tegelijk vinden ze de preek soms wat lang(dradig) en weinig concreet op belangrijke punten zoals: hoe krijg ik een relatie met God?

Als predikant geloof ik dat we ons zo goed mogelijk moeten aanpassen aan de jeugd van de kerk. God maakt de beweging naar mensen toe, die beweging mogen wij ook maken. Tegelijk hecht ik erg aan ‘inwijding’. In de kerk doen we dingen al eeuwen: preken, zingen, bidden, sacramenten vieren. Dat zijn wezenlijke onderdelen die je niet kunt missen. Maar het zijn ook dingen die jongeren niet automatisch boeit. Daarom is het belangrijk dat we hen uitleggen en leren wat we doen.

Eind augustus 2017 heb ik met een groepje tieners een preek voorbereid. Ze kwamen bij mij thuis en we bespraken met elkaar het verhaal van Zacheüs. Eerst mochten ze op een leeg blad opschrijven wat ze wisten over Zacheüs. Daarna probeerden ze het verhaal door de ogen van een niet-christelijke vriend te zien. Hoogtepunt van de avond voor mij was een opdracht waarbij we op een groot vel papier Jezus tekenden, te midden van de discipelen en de menigte, en aan de zijkant een boom. Jongeren mochten daarin tekenen waar ze zelf zouden gaan staan als Jezus in Zutphen zou komen. Een enkeling tekende zichzelf in de boom. Een ander tekende zichzelf zo dicht mogelijk bij Jezus, met daarbij de eenvoudige verklaring: “ik houd veel van hem, ik wil dichtbij zijn”. Het viel mij op dat de vraagstelling: ‘waar sta jij nu in je leven ten opzichte van Jezus’ niet erg landde. Dat bleek voor jonge tieners te abstract.

In de kerkdienst zelf hebben twee wat oudere tieners een onderdeel van de preek voor hun rekening genomen. Ze plaatsten Zacheüs in onze eigen tijd. Uit hun manier van spreken bleek dat ze nagedacht hadden over hebzucht en hoe we dat in deze tijd tegenkomen.

Achteraf gaven de jongeren aan dat het experiment voor herhaling vatbaar is. We proberen dit nu 2 of 3x per jaar een plek te geven.

Ds. Wim de Bruin is predikant in de CGK Zutphen