Raise up

Raise Up is een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Dit doen ze door het geven van trainingen en het delen van kennis en materialen.

Kennis
Kennisdeling via een kenniscentrum op de website, via trainingen, spreekbeurten en publicaties.

Vaardigheden
Het aanleren en toepassen van vaardigheden in onderwijzing, toerusting, coaching en opvoeding van kinderen en jongeren.

Materialen
Praktische handvatten en ondersteuningsmiddelen om zelf mee aan de slag te gaan, zoals werkboeken, werkvormen, posters, kaarten en andere materialen.

Meer informatie is te vinden op: www.raiseup.nl