Werkvorm: De wensen van tieners inventariseren

Weet u wat de wensen en behoeften van de tieners in uw kerk zijn? Vaak wordt er bij beleidsvorming afgegaan van wat men dénkt dat de jeugd wenst. Beter is om als leiding van de kerk het gesprek met hen aan te gaan. Deze werkvorm helpt daarbij.

Nodig de tieners uit voor een gesprek. Het beste kun je dit combineren met een andere activiteit. Dit kan een al bestaande activiteit  zijn of een speciaal hiervoor georganiseerd feestje. Bijvoorbeeld dat je eerst met elkaar eet, dan 30 minuten inruimt voor het gesprek en daarna gaat bowlen met elkaar.
Hang vooraf in de ruimtes een groot vel met een matrix met 9 vakken. Zorg voor pennen en voldoende post-its. De onderwerpen kun je hier zelf aanpassen, naar de onderwerpen waar je graag hun mening over wilt hebben.
Maak tijdens de avond kleine groepjes van ca 4 à 5 tieners. Zorg dat er voor elk groepje voor een aparte ruimte is en dat elk groepje een gespreksleider heeft. Je kunt ervoor kiezen om de leeftijdsgenoten in één groepje te doen. Dit geeft dan ook gelijk een beeld van de verschillen in behoeften per leeftijd.
Leg uit dat ze in de kolom van de blije smiley mogen aangeven van welke aspecten van bijvoorbeeld de preek ze blij worden en bij de verdrietige smiley waar ze niet blij mee zijn.
Geef iedere tiener een stapeltje post-its een laat hem of haar zijn punten opschrijven en in het juiste vak schrijven. Daag de tieners uit om in elk vak een post-it te plakken.
Wanneer iedereen zijn post-its heeft geplakt, loopt de gespreksleider alle post-its één voor één langs. De gespreksleider vraagt degene die de post-it heeft geplakt om een toelichting. Vraag daarna aan de rest van het groepje wie het er mee eens is. Noteer op de post-it het aantal tieners dat het ermee eens is. Op die manier kun je later het belang van de verschillende opmerkingen wegen.
Sluit af door de tieners te bedanken voor hun input. Vertel ook duidelijk wat je met hun wensen en suggesties gaat doen. Houd er daarbij rekening mee dat tieners op snel resultaat rekenen, terwijl kerkelijke veranderingen meestal langzaam gaan.
Maak na afloop een verslag van de flaps waarbij je de verschillende punten samen kunt voegen. Vraag eventueel de gespreksleiders om ook een korte samenvatting van de mondelinge toelichting op de punten te schrijven.