“Zet de jeugdwerker op het podium”

Column van ds. Ton van der Wekken: “Vraag alle nieuwe jeugdwerkers naar voren en vertel wat over wat ze gaan doen.”

Het maakt mij altijd dankbaar wanneer ik zie hoeveel jongere en oudere gemeenteleden betrokken zijn op het jongerenwerk in de kerk. Dan denk ik aan de jongeren die met passie verschillende kerkdiensten begeleiden. Dan denk ik aan de leiding van de Kinderkerk die er elke zondag voor zorgt dat onze kinderen de Bijbelverhalen te horen krijgen. Dan denk ik aan gemeenteleden die catechisatie geven aan jongere gemeenteleden. Het maakt mij met recht heel dankbaar. Daarachter zie ik de hand van God die mensen niet alleen talenten geeft, maar ook de passie om daar in het koninkrijk van God iets mee te doen. Het is van belang dat de Jeugdraad goed contact heeft met een ieder die werkzaam is in de kerk. En de Jeugdraad zorgt er weer voor dat de kerkenraad op de hoogte wordt gehouden.

Naast al deze belangrijke werkzaamheden onder jongeren in de kerk, is er ook nog het pastoraat voor en onder jongeren. Vaak gebeurd dat door jeugdouderlingen. Het kan zijn dat er zoveel jongeren zijn en daardoor zoveel werk dat jeugdouderlingen niet alles kunnen doen. In één van mijn vorige gemeentes, waren er ook pastorale bezoekers voor de jongeren van de gemeente. In de kerkenraad werd besproken wie goede pastorale bezoekers voor onze jongeren zou kunnen zijn. De namen van de pastorale bezoekers worden aan de gemeente meegedeeld. Het is goed voor gemeenteleden om te weten wie betrokken is bij het jeugdwerk en wie ze kunnen aanspreken wanneer men zich bijvoorbeeld zorgen maakt over een jongere. En mochten er bezwaren zijn, dan kan dat ook teruggekoppeld worden.

Ouderlingen en diakenen worden bevestigd. Dat gebeurt niet met jeugdwerkers. Toch is het goed dat zij ook de zegen van de Here krijgen over al het werk dat zij doen. Een tip hierbij is om tijdens een dienst alle nieuwe jeugdwerkers naar voren te vragen, kort uit te leggen wat ze gaan doen en de volgende vragen te stellen:

Ten eerste: Belooft u uit liefde tot Christus en Zijn gemeente de taak die je mag gaan doen, trouw en toegewijd te zullen uitoefenen?
Ten tweede: Belooft u bij de uitoefening van uw dienst de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat je vertrouwelijk te horen krijgt?

Wanneer het antwoord heeft geklonken, krijgen ze de zegen van de Here mee. Zo probeer je duidelijk te maken en te laten zien dat we voor dit belangrijke werk de zegen van de Here hard nodig hebben. Ook is voor de gemeente duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. Daar mogen we elkaar op aanspreken. Omdat de jeugd Gods zorg is, is de jeugd ook onze zorg. Vandaar.

Dokkum
ds. Ton van der Wekken