De kerkdienst en het gezin

Iedere kerkdienst zou een gezinsdienst moeten zijn. Dat is mijn diepe overtuiging. Voor mij is namelijk ‘gezin van God’ de mooiste en meest duidelijke manier om de kerkgemeenschap te omschrijven.

Door het bloed van Jezus heeft de Here ons aan elkaar gegeven, als zussen en broers. We hebben dezelfde bloedgroep. Samen zijn we Gods gezin. Natuurlijk kun je denken: ‘dat is flauw… iedere dienst een gezinsdienst omdat we Gods gezin zijn…’ Maar toch, bij het plannen en inrichten van een speciale dienst gericht op ouders en hun eigen kinderen vallen anderen er zomaar buiten. Gezinsdiensten zijn er iedere zondag. Maar daarnaast zijn er regelmatig diensten waarin we bewust tijd vrijmaken voor het gezinsleven.
Net zoals een burgerlijk gezin moet je die momenten echt plannen. Zomaar samen aan tafel gaan zitten en je leven delen gaat niet automatisch. Wat voor onze gemeente werkt zijn zogenaamde 2in1-zondagen. Het zijn zondagen rondom een thema. Na de morgendienst en de gebruikelijke fris en koffie is er ruim de tijd voor een gezamenlijke verwerking. Tijdens deze verwerking staan leren en ontmoeten centraal. Enkel voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er een alternatief programma. De anderen doen zoveel mogelijk mee in de mix van oud en jong. Daarbij wordt er ingezet op verschillende vormen van leren. Er is aandacht voor de dromer, de doener, de beslisser en de denker. Vaak is het echt genieten om de gemeente zo samen bezig te zien. Heel natuurlijk loopt de verwerking over in een gezamenlijke maaltijd. Samen eten verbindt. Samen eten is een echt gezinsmoment. En net als thuis aan tafel sluiten we af met een moment van gebed, zang en Bijbel. Opnieuw rondom dat ene thema.
Wat neem je nu mee uit zo’n dienst? Wat versterkt wordt tijdens een 2in1 zondag is het besef van samen gezin te zijn. In het gezin van de gemeente heeft iedereen kinderen en alle kinderen hebben (groot)ouders. Niemand staat alleen en niemand gaat alleen. We leren van elkaar. We delen het leven. Oud en jong zien elkaar staan en raken in elkaar geïnteresseerd. En samen geven we invulling aan de belofte die we uitspreken bij de doop. Dat we elkaar zullen helpen op te groeien in het geloven.
En dan nog de burgerlijke bonus… Doordat je als ouders en kinderen even bent opgegaan in het gezin van de gemeente, geeft het thuis een opening om een moment te hebben waarop de verhalen worden gedeeld. Om ook daar samen te groeien.
Ds Brouwer is predikant in de CGK Maarssen.