Handreiking zondag van de geloofsopvoeding

Op 11 oktober is de zondag van de geloofsopvoeding. Om kerken op weg te helpen invulling te geven aan deze zondag hebben we een handreiking ontwikkeld, met het thema ‘Op je deurpost’. Het uitgangspunt is de tekst uit Deuteronomium 6 waarin Israel wordt opgeroepen de geboden van HEER in te prenten bij hun kinderen. En deze geboden een zichtbare plaats te geven in het dagelijks leven, bijvoorbeeld op de deurpost.

Deze handreiking bevat:

  • Preekschets
  • Verwerking voor ouders
  • Verwerking voor gezinnen
  • Exegese
  • Liedsuggesties
  • Gebedssuggestie

Download hier de handreiking: