Het is goed om je te realiseren dat je hun jeugdleider bent en niet hun hulpverlener

God is genadig voor ons. Zeker. Maar hoe genadig zijn we naar onszelf? En hoe werkt dat bij jongeren? Wat voor invloed heeft prestatiedruk en stress op hen? Op een donderdagochtend bel ik met Eleos medewerker Simone als ze op weg is naar haar werk.

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Simone de Jong en ik werk bij Eleos in Zwolle als groepstrainer voor jongeren en kinderen. Ook geef ik trainingen aan ouders. Hiervoor heb ik 3 jaar als jeugdwerker gewerkt in de Tabernakelkerk in Apeldoorn. .

In mijn vrije tijd ben ik jeugdleider in de 3GK in Deventer bij de 17+ jeugd.”

Wat is Eleos voor organisatie?
“Eleos is een specialist in christelijke ggz. Het is een organisatie voor mensen met psychiatrische problematiek en doen hun werk vanuit het geloof in God. Er komen mensen bij Eleos die te maken hebben met depressies, angsten en ook veel mensen die ADHD hebben en daar hulp bij nodig hebben in het dagelijks leven.”

Kom je in je werk veel jongeren tegen die kampen met prestatiedruk?
“Ik heb dat nu vooral met jongeren die ADD en/of ADHD hebben. Daardoor hebben ze erg veel moeite met plannen en daardoor lopen ze vast op school. Er wordt heel veel van ze verwacht. Ik kom ook tegen dat een jongere bij me komt met depressies of overspannenheid. Maar dat daar dan ADD onder blijkt te zitten. Dan kan ik vanuit die diagnose werken en een plan opstellen om zo’n jongere te helpen. Ik heb dat wel in de kerk wel meegemaakt, dat jongeren bezwijken onder prestatiedruk of enorm veel stress hebben over school.”

Heb je het idee dat meer jongeren worstelen hiermee dan een aantal jaar geleden?
“Een aantal jaar geleden weet ik niet zo goed, maar wel dat het meer is dan toen ik jong was en op school zat. Sowieso heb ik het idee dat ze veel meer moeten dan wij vroeger. Tijdens activiteiten hoor ik ze alleen maar over wat ze nog allemaal moeten doen voor school. Ze zijn er veel mee bezig en ervaren veel druk. Ook hebben ze allemaal een bijbaan. Niet een baantje van een zaterdag of een avond in de week, maar nu van meerdere dagen in de week. En bijna allemaal doen ze ook aan sporten en muziek. Ze hebben heel weinig vrije tijd.”

 “… Voordat je dat kan toegeven, dat
duurt echt wel even …”

Hoe zie je dit in de toekomst verder gaan?
“Jongeren moeten leren om keuzes te maken en grenzen te stellen. In de puberteit kunnen ze dat nog niet goed. Daar hebben ze duidelijk hun ouders bij nodig om prioriteiten te stellen. Ik zie dat bij veel gezinnen de dingen van de kerk op een lager pitje komen te staan. Ze hebben zoveel te doen, dus zijn ze te druk om naar de kerk activiteiten te gaan. Wij moesten altijd gewoon. Dat is nu anders. We moeten ouders en jongeren daarbij helpen en begeleiden. Wat is nou echt belangrijk? Juist in de kerk mogen ze zichzelf zijn en hebben ze een momentje van rust.”

Hoe begeleid je jongeren bij overspannenheid?
“Ik laat ze op een rijtje zetten waar ze allemaal mee bezig zijn. En dan moeten ze aangeven wat echt belangrijk is. Ik ben zelf overspannen geweest. Van mijn eigen therapeut moest ik een lijst maken van wat kost energie en wat geeft energie. En dan moest ik de dingen gaan doen die energie gaven. En minder de andere dingen doen. Dat probeer ik ook nu aan anderen mee te geven. Wat kost energie en is dat ook echt nodig?
Er worden ook cursussen gegeven op middelbare scholen door Eleos. Jongeren ervaren bijvoorbeeld veel druk omdat ze geen overzicht hebben. Daarom geven we cursussen op het gebied van planning. Zo proberen we ervoor te zorgen dat ze overzicht in de week krijgen. Dat geeft al rust. Scholen moeten daar ook een deel zelf in gaan doen en meer begeleiding geven. Jongeren kunnen dat gewoon nog niet goed zelf. Maar het wordt wel vroeg van ze verwacht.”

 “… Het gevoel hebben dat je moet
studeren want ik ben slim genoeg …”

Je bent ook jeugdwerker geweest in een kerkelijke gemeente. Kwam je die jongeren daar ook tegen?
“Ja daar kwam ik veel jongeren tegen die overspannen waren. Er is veel stress onder jongeren en zeker op het gebied van opleiding. Jongeren geven niet zo snel toe dat ze overspannen zijn. Voordat je dat kan toegeven, dat duurt echt wel even.”

Is er een verschil in de hulpvraag van jongeren bij Eleos en in de kerk? En is de aanpak verschillend?

“Jongeren komen bij Eleos omdat ze sowieso een probleem hebben. Die jongeren zijn al gestrand en willen ook echt tips, therapie en begeleiding om hun situatie beter te maken. Ik kijk wat er achter zit en maak een plan om hun situatie te verbeteren.

Jongeren in de kerk komen vooral om hun verhaal te doen. Dan luister je. Het is goed om je te realiseren dat je hun jeugdleider bent en niet hun hulpverlener.

In de kerk adviseer ik wel eens om naar de huisarts te gaan voor een doorverwijzing. Een jeugdleider kan die hulp zelf niet aanbieden.”

Hoe kun je als jeugdleider er zijn voor deze jongeren?
“Je moet vooral proberen er te zijn. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Soms vertel ik mijn eigen verhaal en hoe ik daar mee om ben gegaan. Dat het niet raar is wat er gebeurt en dat ze zich begrepen voelen. Dat er meer mensen rondlopen met hetzelfde probleem. Dan weten ze dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is voor ze.

Prestatiedruk heeft alles te maken met genadig zijn naar jezelf toe. Hebben jongeren het daar moeilijk mee?
“Ik denk dat mensen dat in het algemeen heel lastig vinden. Het idee dat je aan een plaatje moet voldoen. Het beste van jezelf moeten maken. Het gevoel hebben dat je moet studeren ,want ik ben slim genoeg. Het voelt als een nederlaag als je zelf beslist om aan het werk te gaan in plaats van te gaan studeren. Het heeft veel te maken met verwachtingen van anderen. En we hebben natuurlijk ook talenten van God gekregen. Daar moet je ook wat mee doen. Dat alles zorgt voor een hoge prestatiedruk. Dus om toe te geven dat je het niet trekt is zeker ingewikkeld.”

Heb je tips voor jeugdleiders?
“Er voor de jongeren zijn. Dat je naar ze luistert. Je voor hun openstelt. Dat ze hun verhaal bij je kwijt kunnen. Straal uit en laat zien dat ze goed zijn zoals ze zijn. Het is vooral een houding die je moet hebben. Je kunt hierin een enorm voorbeeldfiguur zijn voor ze. Stel je kwetsbaar op. Laat zien dat je niet perfect bent. En dat je soms zelf ook tegen grenzen aan loopt.“