Nieuw: Clubmateriaal BelievID

Speciaal voor tienerclubs en jeugdverenigingen heeft de CGJO nieuw materiaal ontwikkeld. De clubprogramma’s zijn eigentijds, bijbels en gratis. Het materiaal is te bekijken en te downloaden via www.believid.nl

Het materiaal is geordend in verschillende thema’s, zoals ‘jij en de wereld’, ‘leven met God’ en ‘relaties en seksualiteit’. Voor elk onderwerp is zowel een 12+ als een 16+ variant beschikbaar.

Als CGJO hadden we al langer de wens om eigen werkmateriaal uit te brengen. Jeugdwerkers vroegen ons regelmatig om materiaal dat zowel een degelijke bijbelse inhoud heeft als input geeft om een leuke avond te hebben waarbij de boodschap echt landt in het leven van de jongeren. Ons doel is dat dit materiaal aan deze eisen voldoet. De komende jaren wordt het aanbod met clubprogramma’s steeds uitgebreid.