Skip to main content
  • Privacy statement CGJO

    Privacy statement CGJO

    Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

CGJO- Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

De CGJO houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een toerusting hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is, maar geen lid of donateur zijn.

Het werk van de CGJO wordt o.a. gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen, cursussen of acties en wanneer u zich aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
De relatieadministratie van de CGJO is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De CGJO heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van de CGJO: [ telefoon: 055-3556257 en email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.].
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. De CGJO is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de CGJO,
Watermanstraat 35-B, 7324 AJ, Apeldoorn.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of bladen, als lid, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan de CGJO hebt verstrekt, wordt u per e-mail
geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk. De CGJO maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij
inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan de CGJO haar informatie verder optimaliseren en beter afstemmen op interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via het contactformulier op onze site.

Contact met leden, donateurs en relaties

De CGJO informeert haar leden en donateurs over haar werk via de Outline, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de CGJO te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

De CGJO gebruikt op haar website analytische en FB cookies.
Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

De CGJO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

De CGJO houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

CGJO, christelijk gereformeerde jeugdwerk organisatie
t.a.v. Mevr. A.M. Rozema, functionaris voor gegevensbescherming Lage Brink 64K, 7317 BG Apeldoorn,
055 3556257, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy beleid CGJO Versie: 1-5- 2018