Skip to main content

Rouw


Gepubliceerd op: 15 november 2022

Laurina heeft een eigen praktijk Lichte huisjes, schrijft boeken, spreekt voor groepen. Rouw, verlies en traumabegeleiding. Ervaringsdeskundige, ik was 18 toen mijn beide ouders overleden, daar zat 1 jaar tussen. Ik word er stil van dat ik mijn goedlopende bedrijf als rouwverliesbegeleider heb.

Wat is rouw?

Als je het letterlijk opzoekt is rouw het moeten dealen met een groot verlies in je persoonlijke leven. Rouw is een proces waarin je, jezelf moet hervinden terwijl je leven op de kop staat. En dat is hard werken.
Rouw wordt heel vaak beschreven als dat er iemand moet zijn overleden, maar dat is niet zo. het

Als je het echt opzoekt is rouw dat je meot dealen met een groot verlies in je persoonlijke leven. Rouw wordt dan heel vaak beschreven als dan moet er iemand overleden zijn. dat is niet zo! Dat is het bekendste, maar bij echtscheiding, pesten, adoptie, identiteit, zijn allemaal vormen van rouw.
Rouwen is een proces dat je moet jezelf weer hervinden in een heel ingewikkeld proces omdat je leven op de kop staat. Dat is hard werken en jezelf hervinden.

Kan dat?

Wat is jezelf hervinden? Wil je precies hetzelfde zijn als voor het verlies.
Je kan niet precies dezelfde zijn. maar heel vaak wil een mens dat wil, jongere niet zo bewust, maar ouderen wel. Dat is een desillussie. Je kunt wel weer de touwtjes aan elkaar verbinden. Maar precies diegene worden. Dat lukt niet.

Rouwen volgens een proces, kan dat wel? Wat zijn die stappen?

Het gaat kriskras. Stap 0 is leren kennis maken met wat verlies is, maar dat is een stap die je als opvoeder al leert. Heel vaak moet ik daarweer naar terug. Heb ik mogen huilen? Je vliegt van 5 naar 0 naar 3 naar 1. Het is niet afvinken en straks heb ik mijn diploma.

Wat zijn die 5 stappen:

4 rouwtaken zijn werkelijkheid van het verlies onder ogen zien, oijn ervaren, aanpassen aan de wereld na het verlies en weer leren genieten en herinneringen bewaren. En daar hoort de 0 bij, dat je in je vroege jeugd leert kennismaken met rouw en verlies.

Is er een verschil in hou jongeren omgaan met rouw tov ouderen?

Ja, dat komt door de zoekticht van puber naar volwassenen, dan ben je uberhaupt al aan het zoeken naar wie ben ik nou, dat maakt het anders.
Jongere jongere kunnen nog niet alles in de volheid aan omdat de hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Dat maakt het heel mooi. Het is zo belangrijk dat er een fijne plek is waar die zelf mag zijn. volwassenen moeten dat veel meer leren dat ik een slingerbeweging maak, jongere doen dat automatisch.

Is dat makkelijker?

Nee, want je veilige omgeving wordt op de kop gezet. Je gunt een veilige omgeving waar ze aichzself mogen ontdekken en niks op de kop gaat staan. Het is ingewikkeld om in de wie ben ik nou periode is ingrijpender. Maar ik vind het wel specifiek ingrijpend. Ik hou niet van vergelijken.

Wat zegt de Bijbel over rouw?

Jezus huilde bij zijn vriend Lazarus en dat rouwen en emoties. Hij mag huilen om het gemis of om Maria die zo verdrietig zag. Maar ik gebruik ook heel vaak Mattheus, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. alleen als het gaat over jongeren gaat vind ik het te makkelijk, we gaan niet met Jezus gooien. We mogen blij zijn dat Hij erbij is maar het is geen oplossing. Je moet er nog steeds zelf doorheen. Het is een steun. In therapie en dergelijke we werken met hulpbronnen. Om te slingeren tussen leven en rouw. Ik zie steeds helderder, we hebben eigenlijk Jezus als extra hulpbron. Wat ik zelf heel erg heb ervaren is dat je boos mag zijn op God. Alles wat van God komt is goed had ik geleerd, maar ik merkte dat ik boos mocht zijn. een waanzinnige hulpbron. Waar een niet christen dat heeft met een paard of een hond hebben wij ook nog es een hond.

We zijn als naaste kappen met invullen wat voor een ander goed is. Of iemand nou wel of niet huilt, het is niet een graadmeter of je iets goed doet of niet. Wij kunnen niet beslissen voor een ander jij hebt echt hulp nodig. Ik word daar ook boos van. Mijn vraag zou zijn. waarom wil je dat ik hulp ga halen? Het zegt veel meer over de ander.
Het is ook niet gek dat tranen niet meer komen, het is zoveel, je hart beschermt je omdat het anders te veel is wat er allemaal uit moet. Dus het is een hele logische reactie. Dan noem ik heel vaak een kastaal: het gaat letterlijk even dicht omdat het soms even te veel is en dat ga je zelf niet overleven.

Ik heb ook wel eens meegemaakt dat jongeren vragen of ze op de goede manier rouwen?
Wat vind jezelf? Ze vragen het niet voor niks. Help, maar is er iets wat ik niet goed doe. Maar ze willen ook zo graag horen dat ze het goed doen. Het fijne antwoord is dat je het altijd goed doet.

De rol van een jongerenwerker?

Luisteren. Ik vind dat je ook naast de jongere mag blijven staan en de volgende vraag is dan luisteren?
Oeh, wat er gebeurd erbij mij nu dit gebeurt bij de jongere?
Ja, maar ik heb niks ergs meegemaakt. Dat is niet altijd helemaal waar, je hebt genoeg meegemaakt waar je ongewild niet bij wil zijn. die jongere doet onbewust een oproep om daar wel bij te zijn. je wordt zo sensitief als jongere of iemand daadwerkelijk aanwezig is of niet.
Durf je zelf echt te zijn. dan hoef je eigenlijk niks te doen. Luisteren en dan gaat het ook makkelijker.

Zijn er no go’s?

Vertellen wat je moet doen. Er zijn niet zoveel, het is veel meer toe ga maar. Doe het maar. Mensen houden zich te snel in en denken dat ze het niet goed doen dus maar niks doen. Liever een fout maken dan jezelf inhouden. Ga maar liever en maak maar honderden fouten, jongeren zijn zo vergevingsgezind. Maar je mond houden, dat liever niet.

Ik ben niet besmettelijk, mijn rouw wordt niet jouw rouw. Dus spreek, ook al is de tiener rebels en praat ie er liever niet op. Blijf uitnodigen en stevig staan. Blijf.

Als er niet over wil praten?

Dan ga je voetballen, tafeltennisen of wat ook. Maar blijf. Of je drinkt samen een biertje. Er zijn zoveel mogelijkheden om dicht bij de tiener te blijven. Ik denk dat jullie nog beter kunnen beamen. Praten is eigenlijk tekort doen aan de intense rouw. Zeker voor mannen, ga dingen doen. Meiden praten makkelijker, is ook niet altijd waar, maar ga lekker doen en zorg dat het veilig is. Dan komen ze vanzelf wel een keer.

Gouden tip:

Echt naar binnen gaan en stil durven staan bij jezelf. Ik heb net een telefoontje gehad omdat ik een weekend ga leiden over als kanker je raakt, zorgen dat ik weet wat ik nodig heb om die vrijdag te starten. Wat heb ik nodig om te landen zodat ik er stevig kan staan. Zorg echt goed voor jezelf. Zodat de ander dat merkt, dan kun je, je huis open zetten, kunnen ze komen eten. Dan worden ze geen project, maar onderdeel van je eigen leven.

Benoem het liever dan dat je heel hard over je grenzen heen gaat werken. Wees eerlijk.