LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie - Nieuws

Nieuws


Maak handreiking geloofsopvoeding mogelijk

08-07-2018

voortgangwebsite61.JPG

De CGJO wil dit jaar een handreiking voor gemeenten uitbrengen voor het organiseren van een themazondag rondom geloofsopvoeding. Om dit te kunnen doen hebben we nog €2500 euro nodig. Doet u mee?

Als jeugdwerkorganisatie ondersteunen we ouders en kerken in het bij Jezus brengen van hun kinderen. Bij het leren kennen van Jezus is de rol van ouders ontzettend belangrijk. We ondersteunen ouders onder andere met het online opvoedplein www.geloofinhetgezin.nl en het geven van toerustingen in de kerken. Ouders ervaren dit als waardevol, maar geven tegelijkertijd aan graag ondersteund te worden door de zondagse preken. In onze contacten met voorgangers merken we verlegenheid hoe ze dit goed kunnen doen. 

Daarom wil de CGJO dit jaar een handreiking voor gemeenten uitbrengen voor het organiseren van een themazondag rondom geloofsopvoeding. Deze handreiking biedt kerken ruimschoots materiaal om het onderwerp geloofsopvoeding in hun gemeente aan de orde te stellen.    
Om deze handreiking te kunnen uitgeven hebben we nog € 2500 nodig. Maakt u dit mogelijk met uw gift?

U kunt uw gift tot 1 oktober overmaken naar IBAN NL82 INGB 0005 5200 75 t.n.v. Stichting Steunfonds CGJO o.v.v. ‘handreiking geloofsopvoeding’ of doneren via geef.nl

Update 26-11-2018:
Gedoneerd bedrag: € 1522,91
Resterend bedrag: € 977,09

Hoe en wat over de handreiking
De CGJO brengt elk jaar een handreiking uit waarmee kerken een jeugd- en een gezinsdienst kunnen vormgeven. Veel kerken gebruiken deze handreiking voor hun startzondag, daarom noemen we deze handreiking ook wel de startmap. Het meest recente exemplaar hiervan kunt u hier downloaden. Een vergelijkbare handreiking willen we nu ontwikkelen voor een themazondag rondom geloofsopvoeding. De map zal twee preekschetsen bevatten en verwerkingsvormen voor tijdens en na de diensten.

De totale kosten voor het ontwikkelen hiervan zijn € 5550. Ruim de helft van dit bedrag (€ 3050) neemt het Deputaatschap Kerkjeugd en Onderwijs voor haar rekening, dit is voldoende om de handreiking digitaal uit te brengen. We de map graag echter in gedrukte vorm uitbrengen en gratis verzenden aan alle CGKerken, omdat we verwachten dat meer gemeenten dan met deze handreiking aan de slag zullen gaan.