LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie - Nieuws

Nieuws


Jaarverslag 2018

26-05-2019

handinhand-klein.jpg

In 2018 is de CGJO 73 keer op pad geweest om kerken te ondersteunen bij het jeugdwerk. We waren 51 keer op pad voor een training, voerden zes check-up gesprekken en leidden drie begeleidingstrajecten.

Daarnaast in 2018:
 • We brachten de startmap Face2Grace uit.
 • We starten samen met NGK-jeugdwerk en het Praktijkcentrum de 3G trainingstour.
 • We brachten 4 maal het magazine Outline uit.
 • We deden samen met het LCJ redactie werk voor www.geloofinhetgezin.nl waar 2 maal per week een artikel verschijnt met inspiratie voor geloofsopvoeding.
 • We ontwikkelden 10 nieuwe trainingen.
 • We verstuurden 16 nieuwsbrieven met inspiratie voor jeugdleiders en ouders.
 • We werkten mee aan het jeugdmateriaal voor de Week van gebed.
 • We droegen bij aan de publicatie van de jeugdtrends.
 • We deden samen met het LCJ veel voorbereidend werk voor het symposium Heilige Huizen (wat in januari 2019 plaats heeft gevonden).
 • We deden veel voorbereidend werk voor de publicatie van de handreiking geloofsopvoeding en de nieuwe opvoedcursus op handen (beiden in januari 2019 gepubliceerd).
 • We deden samen met het LCJ onderzoek naar de binding van jongeren aan de kerk.

Wat we nog meer deden, leest u in ons jaarverslag 2018.