LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie - Nieuws

Nieuws


Week van de opvoeding

18-09-2019

Week van de opvoeding

Van 7 tot 13 oktober is de landelijke week van de opvoeding. Een mooie aanleiding om in deze week een activiteit rondom opvoeding te organiseren in je kerk. Bijvoorbeeld door op zondag 13 oktober er tijdens de dienst aandacht aan te geven.

Vraag je je af #Hoedan? Hier een aantal tips:

1. Maak gebruik onze themamap geloofsopvoeding, met o.a. input voor twee kerkdiensten een gezinsactiviteit en een bijeenkomst voor ouders.

2. Neem opvoeders speciaal mee in de voorbeden tijdens de dienst op 13 oktober.

3. Wijs ouders op het vele inspiratie materiaal wat er beschikbaar is voor geloofsopvoeding bijvoorbeeld op www.geloofinhetgezin.nl

4. Kom als ouders tijdens een jeugdactiviteit in een ander zaaltje bij elkaar om samen te bidden voor kinderen en hun opvoeders.

5. Reik de ouders een bundeltje gezinsmomenten voor thuis aan. Gratis te downloaden van onze website over de thema’s Lekker belangrijk en Iedereen telt mee.