LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie - Over ons

Over ons

Hartelijk welkom op de website van de CGJO, de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie. De CGJO is een jeugdwerkorganisatie vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk.

De CGJO biedt toerusting op maat voor jeugdwerkers die werken met kinderen, tieners en jongvolwassenen. Daarnaast zijn er trainings- en coachingsmogelijkheden voor clubs, verenigingen, kerkenraden, en ouders.

Vraagbaak
Er zijn in het jeugdwerk ook altijd kortere vragen waar je niet direct een avond over belegt. Denk bijvoorbeeld aan (advies over) materialen, beleidsstukken, invulling van een avond etc. De CGJO is graag een vraagbaak voor kerken en helpt waar het kan.
 
Netwerken
De CGJO onderhoudt ook contacten met andere organisaties zoals het LCJ, NGJ, HGJB, Missie Nederland en nog veel meer. Zo leren we van elkaar en doen we kennis op die we dan vervolgens graag weer met u delen.

Mocht uw vraag niet direct beantwoord worden door middel van het zoeken op onze site, vul dan het contactformulier in! Maar u kunt ons ook bellen 055-3556257.

Een hartelijke groet van het team,

Elise van Gurp, jeugdwerkadviseur
Jenne Minnema, jeugdwerkadviseur
Kasper van Helden, jeugdwerkadviseur
Marjan Rozema, kantoorco÷rdinator en administratie
Emily Teeninga, jeugdwerkadviseurVisie en Missie

Visie: Veilig, bloeiend en christelijk jeugdwerk in elke (CGK) kerk in Nederland met als doel dat jongeren Jezus leren kennen.

Missie: De CGJO wil alles wat ze in huis heeft inzetten om zo veel mogelijk (CGK) kerken in Nederland te bereiken om het jeugdwerk te versterken.


WEBCOMP online media