Trainingen en begeleiding

Zoeken

Toerusting mediaopvoeding

De smartphone, het internet, sociale media en games hebben enorme invloed op ons. Welke invloed heeft mediagebruik op de geloofsontwikkeling van onze kinderen?

Check-up gesprek

Hoe staat jullie jeugdwerk ervoor? Met een van onze jeugdwerkadviseurs wordt jullie totale jeugdwerk onder de loupe genomen: hoe staat het ervoor, wat gaat goed, waar liggen nog kansen? Er worden zoveel mogelijk concrete aanbevelingen gedaan.

Jouw huis, Gods thuis

Met dit project kun je als kerk ouders van tieners inspiratie en praktische handvatten bieden voor geloven achter de voordeur. Het project duurt vijf weken en bestaat o.a. vijf inspirerende filmpjes en opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan.

3G trainingstour AFGELAST

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de 3G trainingstour afgelast. We hopen dat we in het najaar de trainingstour kunnen voortzetten.

Tieneropvoeding

Wanneer kinderen in de puberteit komen staan ze voor de uitdagende taak zich los te maken van hun ouders. Ook op het vlak van geloven gaan ze eigen keuzes maken. Hoe ga je al ouder hier wijs mee om?

Catechesetraining

De tijd dat jongeren automatisch naar catechese gaan lijkt voorbij. Hoe bereiken we ze dan nog? Hoe richten we onze catechese zo in dat het jongeren aanspreekt en ze blijven komen?

Jongeren en de eredienst

Hoe betrek je tieners goed bij een kerkdienst? Tieners groeien op in een tijd waarin snelheid, authenticiteit en beelden centraal staan. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Moet alles maar veranderd worden aan de dienst of zijn er nog andere mogelijkheden?

Jeugdtrends

Welke trends en ontwikkelingen zijn er waar te nemen als het gaat om de jeugd? Wat betekend dit voor de manier waarop we kerk zijn en het jeugdwerk inrichten? Een training waarbij maatschappelijke ontwikkelingen worden vertaald naar concrete tips.

Jongeren bereiken in hun eigen netwerk: pastoraat anno nu

De tijd dat jongeren automatisch in de kerk te vinden zijn lijkt voorbij. Hoe bereiken we ze dan nog? Waar vinden we de jongeren van nu en hoe geven we vorm aan onze pastorale opdracht?

Op handen | Training voor cursusleiders

Je bent enthousiast over de cursus ‘Op handen’ en wilt graag de cursus bij jou in de gemeente aanbieden. Kom dan naar de training voor cursusleiders om toegerust aan de slag te gaan.

Orde houden

Hoe fijn zou het zijn als iedereen op de club rekening houdt met elkaar en jouw gezag als jeugdleider erkend! Orde op de club is echter geen vanzelfsprekendheid, maar iets waar je elke keer weer in moet investeren.

Training veilig jeugdwerk

Veilig jeugdwerk bespreekbaar maken in je gemeente kan lasitg zijn. Je kunt op vragen stuiten of weerstand. Deze training helpt je daarbij. Een jeugdwerkadviseur van de CGJO komt langs en vertelt over de achtergronden, geeft tips etc.

Verschillende generaties in je jeugdwerk

Kinderen, pubers, (jong)volwassenen en ouderen: ze zitten allemaal in je gemeente. Hoe kun je deze verschillende leeftijdsgroepen samen laten optrekken? In deze training leer je hoe jou jeugdwerk hierin het voortouw kan nemen!

Hoe vertel ik een (Bijbel)verhaal?

Vertellen is een kunst zeggen ze. Maar tegelijk zijn er genoeg ideeën en handreikingen die je kunnen helpen als je je verteltechniek wil verbeteren.

Kerkenraadstraining

Speciaal voor kerkenraden heeft de CGJO een training ontwikkeld waarin we kijken naar de verschillende generaties die in jullie kerk zitten en hoe je daar (beleidsmatig) mee om zou kunnen gaan. Ook leuk voor een kerkenraadsweekeinde!

Geloofsopvoeding en huisbezoek

‘Je bemoeit je niet iemands opvoeding!’, wordt vaak gedacht. Toch wil je graag ouders ondersteunen in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen, ook wanneer je met hen in gesprek bent bijvoorbeeld op een huisbezoek.

Geloofsopvoeding: In gesprek

Hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof? Hoe kun je daarin groeien?

Geloofsopvoeding: Bijbellezen, bidden en zingen

Dat Bijbellezen en bidden bij de geloofsopvoeding hoort is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar hoe houd je de aandacht van kinderen erbij? Hoe voorkom je dat de situatie ontstaat dat er nog ‘even snel’ een stukje uit de bijbel moet worden gelezen?

Seksuele opvoeding

Hoe gaan we met onze kinderen het gesprek over seksualiteit aan? Op welke leeftijd begin je en wanneer vertel je wat? Hoe dragen we de christelijke waarden en normen over aan onze kinderen?

Doe-bijeenkomst voor gezinnen

Met behulp van creatieve opdrachten ga je met je gezin aan de slag rondom de gelijkenis van de verloren zoon. Een programma met voor elk wat wils, voor praters, denkers en doeners, voor kinderen, pubers en jongeren.

Kinderangsten

Monsters onder het bed zijn eng en kinderen kunnen daardoor niet slapen. En zo zijn er meer angsten die kinderen kunnen plagen. Hoe kun je hier als christelijke ouders goed mee omgaan?

Gezinsmomenten, feesten en mijlpalen

Binnen deze toerusting zal er aandacht worden besteed aan hoe je als gezin mijlpalen en de christelijke feestdagen met elkaar kunt beleven en vieren.

Visie op geloofsopvoeding

Als je beseft hoe enorm groot de invloed van ouders is op de geloofsontwikkeling van kinderen, dan heb je als kerk alle reden om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun waardevolle taak! Maar hoe doe je dat nu als kerkenraad?

Een stapje verder…

Soms is een training van 1 avond niet genoeg en is er behoefte aan follow-up. In overleg kan het CGJO maatwerk-trajecten verzorgen waarin we jullie langer begeleiden, zodat ook op de langere termijn groei gewaarborgd wordt.

Coaching

De CGJO biedt jeugdwerkers, predikanten en ambtsdragers coaching op maat. Met coaching helpt de CGJO om de talenten van werkers beter tot hun recht te laten komen.

Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.

Werkbegeleiding

Als je als jeugdwerker voor een kerk aan de slag gaat is het eerste periode vaak heel intensief. Je bent de enige met deze rol in de gemeente. Je moet vaak zelf het wiel uitvinden en je plek verwerven. Enige begeleiding kan dan zeer gewenst zijn.

Omgaan met pubers

O wat zijn we lief die pubers...! Maar soms zou je ze ook het liefst even wegstoppen. Want dat omgaan met pubers niet altijd even makkelijk is, lijkt een open deur. Hoe ga je goed om met deze leeftijdsgroep?