Skip to main content

Hart tegen hard

Er is HARD gewerkt aan de handreiking jeugdzondag 2023, maar nu is klaar en als download beschikbaar! We mogen leren om met ons HART te kijken!

Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen. Een thema dat geregeld in het nieuws voorbij komt. Mensen luisteren niet meer naar elkaar of worden soms zelfs tegenover elkaar gezet en uit elkaar gedreven, het wij-zij denken. En hoe gaan wij ermee om? Op school, op het werk of misschien zelfs wel bij de club of de jeugdvereniging in de kerk kunnen tegenstellingen zichtbaar en voelbaar zijn. Het verschil tussen groepen kan de afstand onderling zomaar ineens vergroten.
Een heel ander beeld lezen we op verschillende plekken in de Bijbel. We worden opgeroepen om niet hard tegen de ander in te gaan, maar om vanuit ons hart naar elkaar om te zien.

Gezinsdienst: In de gezinsdienst wordt de geschiedenis van Elisa en de Arameeërs als uitgangspunt genomen. God beschermt Elisa, Zijn knecht. En tegelijk is God ook goed voor de vijanden. God vecht met Zijn hart.

Jeugddienst: In de jeugddienst staan wordt stil gestaan bij de reactie van Jezus’ leerlingen, nadat zij worden afgewezen door de inwoners van een Samaritaans dorp. Jezus leert hen om met Zijn liefdevolle ogen te kijken en liefdevol te reageren als anderen jou pijn doen.

Via de link hieronder kunt u de volledige handreiking downloaden

 Handreiking hart tegen hard

Via de links hieronder kunt u de losse bijlagen downloaden

Introductievormen gezinsdienst 

Introductie ideeën jeugddienst 

Kerkdienst met kinderen-tips 

Kleurplaat 2 Koningen 6 

Luisterblad 2 Koningen 6 

Oplossingen puzzelblad 2 Koningen 6 

Puzzelblad 2 Koningen 6 

Starters gezinsdienst 

Suggesties jeugddienst  

Verwerkingen kinderen 

Wat is liefde,  Stronglife 

Love Your Enemies

Ook zijn er vier BelievID programma's gemaakt bij deze handreiking. Bekijk ze hieronder:

BelievID programa hart tegen hard 12+

BelievID programma hart tegen hard 12+ opdracht

BelievID hart tegen hard 12+ bijlage verwerking 

BelievID programma hart tegen hard 16+

BelievID hart tegen hard 16+ bijlage verwerking