Steun ons

De CGJO staat voor veilig, bloeiend en christelijk jeugdwerk in elke (CGK) kerk in Nederland met als doel dat jongeren Jezus leren kennen. Dit doel willen we bereiken door het trainen en toerusten van jeugdleiders, kerkenraden en jongeren zelf. Een deel van onze kosten wordt gedekt door een bijdrage vanuit het landelijk kerkverband van de CGK. Dit is erg fijn, maar niet voldoende voor ons werk. Helpt u daarom mee?

Gebed

U kunt investeren door gebed. Gebed is de motor van het leven met God.  ‘Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jacobus 5:16)

Online doneren

Eénmalige gift 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL82 INGB 0005 5200 75 t.n.v. Stichting Steunfonds CGJO.

Periodieke gift
Download hier onze machtigingskaart waarmee u de CGJO kunt machtigen periodiek een door u gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven.

De CGJO heeft de ANBI status, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.


Sponsoring
Er zijn ook allerlei mogelijkheden om via sponsoring de CGJO te steunen. Zo kunt u adverteren in ons kwartaalmagazine ‘Outline’, of in de digitale nieuwsbrief die minimaal 4x per jaar verschijnt en op deze website.
Neem voor meer info en tarieven contact op met Jenne: j.minnema@cgjo.nl

Sponsors

Het werk van de CGJO kan niet bestaan zonder giften en donaties. Onderstaande bedrijven ondersteunen het werk van de CGJO met een periodieke of eenmalige gift.

WEBCOMP online media
www.webcomp.nl